FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt25/11/2018

Kan abonnemang som ingås av minderårig hävas?

Om en minderårig person (yngre än 16 år) av misstag ingår ett avtal(abonnemang av vitaminer) över telefonen så borde väl avtalet kunna hävas och fakturor annulleras grundat på faktumet att personen är minderårig?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Minderårigas möjlighet att ingå bindande avtal regleras i föräldrabalken (FB).

Minderåriga har inte rätt att ingå avtal

Utgångspunkten är att minderåriga inte har rätt att ingå avtal. (9 kap. 1 § FB). Avtal som ingås av minderårig utan samtycke från förälder (om förälder är barnets förmyndare) är ogiltiga. Det kan dock räcka att ett barn får ett sådant samtycke i efterhand. Finns dock inget samtycke ska eventuella köp återgå och att det som betalats ska lämnas tillbaka. (9 kap. 7 § FB). Påstår säljaren att barnet faktiskt hade samtycke är det säljaren som behöver styrka att ett sådant samtycke fanns.

I vissa fall kan föräldern behöva ersätta säljaren för vissa kostnader. Detta gäller ifall barnet genom falska uppgifter om sin behörighet vilselett säljaren, eller om barnet tjänat på köpet. (9 kap. 7 § FB).

Samtycket behöver inte vara uttryckligt

För vissa mindre köp behöver dock samtycket från föräldern inte vara uttryckligt utan det kan räcka med att föräldern gjort det möjligt för barnet att uppträda som om den hade ett samtycke, exempelvis genom att förse barnet med pengar. Vid sådana mindre köp kan säljaren därför anses ha rätt att utgå från att samtycke fanns.

Abonnemangsavtalet borde kunna hävas

Eftersom avtalet om abonnemanget ingicks av misstag kan det inte anses ha funnits något giltigt samtycke, varken uttryckligen eller indirekt, och avtalet bör därför anses vara ogiltigt. Vill man häva avtalet bör det gå att höra av sig till säljaren och kräva detta med hänvisning till att avtalet ingicks av en minderårig person.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”