FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott18/08/2021

Kan 17-åring göra sig skyldig för barnpornografibrott om hon visar sin jämnåriga pojkvän barnpornografiska bilder av dem själva?

Min fråga gäller den situation att en 17-årig tjej och hennes jämnårige pojkvän har samlag, och tjejen tar några bilder av den sexuella aktiviteten med pojkvännens samtycke. Pojkvännen frågar senare om han kan få titta på några av bilderna. Fråga: Gör tjejen sig skyldig till barnpornografibrott (16 kap. 10a § första stycket 2 brottsbalken) om hon visar honom bilderna?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Barnpornografibrottet

För att göra sig skyldig till barnpornografibrott enligt 16 kap. 10 a § första stycket 2 brottsbalken så krävs det att ett par olika saker är uppfyllda. Först och främst krävs det att det är en skildring av ett barn. Definitionen av ett barn är en person vars pubertetsutveckling inte är fullbordad eller som är under 18 år. Det krävs även att det är en pornografisk bild, vilket bland annat omfattar när man ser ett barn utföra sexuella handlingar. Till sist krävs det att man sprider, överlåter, upplåter, förevisar eller på annat sätt gör en barnpornografisk bild tillgängligt för annan. För att kraven på spridning och överlåtelse ska vara uppfyllt så krävs det att bilden sprids eller överlåts till fler än ett fåtal personer. Men när det gäller upplåtelse eller förevisning, det vill säga att man visar upp bilden för någon annan, så räcker det med att man visar den för en person. Eftersom tjejen i din situation förevisar bilden för pojkvännen genom att visa upp den så är kraven för barnpornografibrott uppfyllda.

Undantag från straffansvaret

Men det finns ett undantag som gör att förbudet mot att skildra och visa upp barnpornografiska bilder inte längre gäller. Detta gäller om skillnaden i ålder och pubertetsutveckling mellan den som framställt bilden och den bilden avbildar är ringa och omständigheterna i övrigt inte påkallar att ansvar döms ut (16 kap. 10 b § brottsbalken). Ett typexempel på en sådan situation är två unga som inom en varaktig eller tillfällig relation är överens om att avbilda sitt sexuella umgänge (prop. 2009/10:70 s. 37). Tjejen i situationen som du beskriver omfattas därför av detta undantag.

Det korta svaret på din fråga blir därför att även om tjejen har uppfyllt kraven för barnpornografibrott enligt 16 kap. 10 a § första stycket 2 brottsbalken så omfattas situationen av undantaget i 16 kap. 10 b § brottsbalken. Därför omfattas tjejen inte av straffansvaret och har inte gjort sig skyldig till barnpornografibrott.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alva LindsjöRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”