Kameraövervakning i soprum

Får man som fastighetsbolag filma i soprum pga upprepade problem med hyresgäster som skiter i att sortera och överfyllda matavfall tunnor varje vecka med allt annat än organiskt... Mvh

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

I ditt fall är kameraövervakningslagen tillämplig, då den gäller kameraövervakning som sker i Sverige, se 3 § Kameraövervakningslagen. Kameraövervakningen ska ske enligt god sed och ska även bedrivas lagligen, 7 § Kameraövervakningslagen.

I den aktuella situationen verkar det inte vara fråga om ett soprum som riktar sig till allmänheten utan istället ett slutet soprum som ni som hyresgäster endast har tillträde till. Denna skillnad är viktig då det i lagen görs skillnad på kameraövervakning som riktar sig till allmänheten och kameraövervakning som sker på en plats dit allmänheten inte har tillträde.

Kameraövervakning får ske på en plats dit allmänheten inte har tillträde om de som blir övervakade samtycker till kameraövervakningen, se 22 § Kameraövervakningslagen. En sådan kameraövervakning kan även ske utan samtycke om den sker i syfte att förbygga, avslöja eller förhindra brott, förhindra olyckor eller andra berättigade ändamål, 23 § Kameraövervakningslagen. Det föreligger samtidigt en upplysningsplikt vid kameraövervakning som innebär att det ska framgå vem som bedriver övervakningen om det inte framgår genom förhållandena på platsen. Det ska även upplysas om att området kameraövervakas, se 25 § Kameraövervakningslagen. Det finns dock ett flertal undantag från upplysningsplikten.


Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”