Kallelse till föreningsstämma

2019-05-19 i Bostadsrätt
FRÅGA
När skall Dagordning till årsstämman i en bostadsrättsförening vara medlemmarna till handa?Vi har fått kallelse och årsredovisning men saknar dagordning. Är det lagligt om styrelsen delar utdagordning vid stämmans början eller visar en powerpointdagordning? Vi har inte längre någon paragraf i stadgarna ang. antal ledamöter som ska väljas. Kan valberedningen rabbla upp ett antal namn som väljs i klump och utan.att tala om antalet som ska väljas?Med vänlig hälsning
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Denna typ av fråga regleras av Bostadsrättslagen.

Där föreskrivs i 9 kap. allmänt om bestämmelser för föreningen. Bland annat framgår att vissa saker ska framgå av bostadsrättsföreningens stadgor. I 5 § 9 punkten står: "hur en föreningsstämma ska sammankallas" och i 10 punkten står "de ärenden som ska förekomma på en ordinarie föreningsstämma". Rent explicit framgår alltså inte om dagordningen behöver framgå av kallelsen eftersom att lagstiftningen ger föreningen någorlunda fria tyglar när det gäller på vilket sätt ett årsmöte ska kallas till. Observera dock att det kan framgå av stadgorna att dagordningen ska vara med på kallelsen.

Gällande att det inte finns någon paragraf i stadgorna angående antalet ledamöter som ska väljas är problematiskt eftersom att det framgår av 5 § 8 punkten att "antalet eller lägsta eller högsta antalet styrelseledamöter" ska regleras av stadgorna, detta innebär i praktiken att stämman först måste bestämma antalet innan man kan gå vidare till att välja personerna till uppdraget.

Hoppas du fått svar på dina frågor!

Vänliga hälsningar,

Alexander Hedblom
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1027)
2020-05-21 Fel i bostadsrätt
2020-05-20 Vad kan jag göra åt störande grannar i min bostadsrättsförening?
2020-05-20 Nyproducerad bostadsrätts boarea avviker frånval som står i avtalet
2020-05-16 Blir en medlåntagare automatiskt delägare i bostadsrätt?

Alla besvarade frågor (80281)