Kallelse till bouppteckning

FRÅGA
Hur kontaktas arvtagare inför bouppteckningOm kontakt ej har lyckats genomförs den ändå?
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kallelsen borde skickas i rekommenderat brev eller motsvarande för att säkerställa att alla personer har blivit kallade på ett riktigt sätt. Om någon person inte närvarar på bouppteckningen, kan man använda postens kvitto (som man får när man skickar ett rekommenderat brev) som bevis på att kallelse har skickats. Då antecknar man ”kallelsebevis” istället för ”närvarande” i bouppteckningen och bifogar sedan kvittot som bilaga.

Vid ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen tillbaka till oss på Lawline!

Vänliga hälsningar,

Ni de Keiser
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?