Kallelese till bouppteckning

FRÅGA
Har min son arvsrätt efter sin biologiska farfar då hans pappa är död?Han har aldrig haft någon kontakt med honom.Blir han kallad till sk bodelning eller måste han själv ansöka om sin laglott.Mvh Anne
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB).

Enligt 2 kap. 1 § ÄB så är de närmsta arvingarna på grund av släktskap den avlidnes barn, dvs din sons pappa. Eftersom han är död så ska hans avkomlingar träda i hans ställe vilket innebär att din son och hans eventuella syskon träder i deras pappas ställe. De är således arvingar till sin farfar. Det spelar ingen roll att de inte har någon kontakt.

Din son har rätt till sin arvslott men denna kan ha inskränkts genom att hans farfar har skrivit testamente. Eftersom han är bröstarvinge har han alltid rätt till sin laglott enligt 7 kap. 1 § ÄB. Om hans laglott blivit inskränkt måste han dock påkalla jämkning av testamentet enligt 7 kap. 3 § ÄB. En sådan måste ske senast 6 månader efter att han blivit delgiven ett eventuellt testamentet.

Jag tror du blandat ihop begreppen (lätt hänt) och menar bouppteckning och inte bodelning. När någon dör så ska det förrättas en bouppteckning enligt 20 kap. 1 § ÄB. Till denna ska den avlidnes eventuella make eller efterlevande sambo, efterarvingar samt dödsbodelägare kallas, enligt 20 kap. 2 § ÄB. Enligt 18 kap. 1 § så är bland annat arvingar dödsbodelägare. Detta innebär att din son kommer vara dödsbodelägare när hans farfar dör och därför ska bli kallad till en bouppteckning .

Sammanfattning

För att summera så är din son arvinge efter sin farfar och ska därför kallas till en bouppteckning. Det skulle kunna vara så att hans laglott inskränkts av att hans farfar skrivit testamente och då kommer han behöva påkalla jämkning av detta för att få ut sin laglott.

Hoppas det var svar på dina frågor!

Vänliga hälsningar,

Hanna Rappmann
Fick du svar på din fråga?