Kallande av dödsbodelägare

Hej!

Jag har skickat in alla papper för bouppteckning. Nu har jag fått tillbaka dom från skatteverket med begäran om kallelse till syskon vid min sambos bortgång. Jag har skickat ut förfrågan till hans syskon, tillsammans med testamentkopior med datum för svarstid om dom inte godkände våra testamenten, men alla godkände och dom och sa att dom inte hade någonting med vårat bo att göra eftersom vi hade 24 år tillsammans. Eftersom vårt hus förstördes så hade jag inte ett enda papper kvar, men genom att jag skickat ut kopior till syskonen kunde jag få tillbaka dem. Jag har två testamenten, det ena från min sambo till mig den 13 september 2000. I detta står att: Jag X som saknar egna barn förklarar följande : All min kvarlåtenskap skall med full äganderätt tillfalla min sambo M.T. Vi skrev till och med förteckningar över vad vi tagit med oss när vi flyttade tillsammans, År 2012 i febr. mån. ville han att vi skulle skriva ännu ett testamente tillsammans, Där står att: den som överlever den andre ska få all den avlidnes egendom med fri förfoganderätt .Efter den sist avlidnes död ska kvarlåtenskapen fördelas mellan bägges våra arvingar enligt lag.

Förstår inte vad jag kan bidra med mer till skatteverket. Snälla svara mig!

Lawline svarar

Hej,

och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga. Reglerna som styr boupptecknings förfarandet hittar du i ärvdabalken (ÄB). Den hittar du https://lagen.nu/1958:637 .

Inledningsvis vill jag påpeka att jag ändrat lite i din fråga – detta för att säkra din anonymitet.

Det är oklart vilka som har arvsrätt från den avlidne men jag kommer i det följande utgå ifrån att det endast är du och syskonen som är dödsbodelägare.

Som sagt antar jag att syskonen är den avlidnes och att dessa är dödsbodelägare jmf ÄB 18:1. Syskonen måste då var närvarande eller kallas i god tid till bouppteckningsförrättningen, detta även om syskonen genom det testamente som skrivits är efterarvingar ÄB 20:2 & 3. Det verkar som att Skatteverket vill att du skickar in bevis på att du bjudit in syskonen till förrättningen .

Har du skickat kallelsen i rekommenderat brev kan du skicka in kvittot som du fick av posten till Skatteverket. Annars måste du skicka in skriftliga bekräftelser från varje syskon om att du har kallat dem i god tid till bouppteckningsförrättningen.

Har du ingen bekräftelse på att din sambos syskon har blivit kallade så får du be dem att i efterhand bekräfta att de blivit kallade. Skulle du behöva göra detta rekommenderar jag dig att ringa till den handläggaren som har skickat brevet med begäran om komplettering till dig. Berätta för hen hur läget är och fråga handläggaren hur du bäst skall gå till väga för att lösa problematiken.

Summering

Du skall helt enkelt skicka in bevis på att du kallat din sambos syskon (alla dödsbodelägare) till bouppteckningsförrättningen.

Bästa hälsningar

Mattias OlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”