Kallad till förhör angående stöld.

Hej!

Jag har blivit anklagad för stöld på min skola.

Händelsen har polisanmälts och jag har blivit kallad till förhör.

På kameran ser man mig ta en dator som låg ovanför skåpen som vi lägger våra ute kläder i, man ser mig lämna skolan med datorn. Utanför skolan står ett gäng från min skola och en av dem fråga mig varför jag hade två datorer i min hand, då den ena var min, jag sa att jag hade hittat datorn ovanför skåpen, den här killen säger att det är hans dator. Jag tveka inte och jag gav honom datorn. Under dagen så har inte lärarna sagt något om stöld i skolan. Ca 7 månader efter får jag ett brev hemskickad om att jag e kallad till förhör angående stöld i skolan.

Hur ska jag ta mig till?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår det så har du sett en dator liggandes ovanför ett skåp i din skola. Du Konfronterades av en annan elev som påstod sig vara ägaren av den stulna datorn. Du gav honom datorn och gick hem med din egen dator. För att bedöma om detta är ett brott krävs att vissa punkter utreds. Jag kommer att guida dig igenom dessa punkter så att du kan följa med i det resonemang som åklagaren kommer att göra (om han väljer att ta upp ditt fall).

1.Brottsbeskrivningsenlighet: Uppfyller ditt handlande de kriterier som måste uppfyllas för att detta ska gå in under ett lagbestämt förbud?

Du har genom en frivillig handling tagit en dator som tillhör annan. Du har haft kontroll över hela agerandet från att du funderade på att ta datorn tills att du faktiskt tog den i din besittning och senare valde att ge bort den. Detta gör att gärningsculpa föreligger, du har tagit ett otillåtet risktagande i syfte att få med dig datorn.

Ditt agerande passar väl in under brottsrubriceringen stöld, BrB kap8 §1.

"Den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, dömes, om tillgreppet innebär skada, för stöld till fängelse i högst två år."

Du kan gå fri från brott om du argumenterar för att du inte ville ta med dig datorn i syfte att tillägna dig den. Du kanske skulle ta med den för att ingen annan skulle sno den eller du kanske ville tvätta den för att vara snäll? Om du inte har uppsåt att tillägna dig datorn så är detta inte stöld!

2. Rättfärdigande omständigheter. Finns det någon omständighet som gör ditt agerande tillåtet?

Handlade du i nöd, nödvärn eller kan agerandet ha varit acceptabelt av någon annan anledning? Jag utgår från att så var inte fallet.

= Gärningen i sig är otillåten!

3. Uppsåt och oaktsamhet. Agerade du med tanken att utföra gärningen eller trodde du kanske att du gjorde något annat?

Du kan gå fri från brott om du argumenterar för att du inte visste att den tillhörde annan eller att du inte förstod att datorn hade något nämnvärt värde. Du kan även försöka argumentera för att tillsägelsen inte var olovlig, du kanske hade tillstånd att ta med dig den bort från platsen? Om du har ett argument som liknar något av de exempel jag gav så är detta ej stöld!

4. Ursäktande omständighet: Fanns någon omständighet som ursäktar ditt otillåtna agerande?

Var du kanske i tillfällig sinnesförvirring? Hade någon lagt något i t.ex. ditt glas som gjort att du inte var i dina sinnes fulla bruk? Om du har ett argument som liknar det exempel jag gav så är detta ej stöld!

Om du ej kunnat argumentera enligt något av mina exempel ovan så är detta ett brott!

Du ska följa anvisningarna i kallelsen och sedan kommer du få chansen att förklara dina handlingar.

Om du inte hunnit fylla 15 år ännu så kan du inte dömas till en påföljd, BrB 1kap. 6§.

Om du är mellan 15 och 21 år på kan påföljden att bli lindrigare än om du vore över 21 år BrB 29kap. 7§.


Hoppas detta gav svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Alban Dautaj


Alban DautajRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”