FrågaAVTALSRÄTTAvtal30/06/2019

Hjälper mitt juridiskt bindande avtal om jag hamnar i ekonomiskt trångmål?

hej!

jag har hjälp min sambo väldigt mycket ekonomiskt. Han hade skulder och var på inkasso och kronofogden när jag träffade honom. Efter ett tag så bestämde jag mig för att hjälpa honom, så jag tog ett högt lån så allt kunde bli betalt. Vid ett senare tillfälle hjälpte jag honom igen med ett lite mindre lån så han kunde betala av några till inkasso kostnader som hade tillkommit. Eftersom han har anmärkningar så får han inte stå på något, så TV:en vi har står på mig, men vi betalar av den båda två, Datorn och alla tillbehör står på mig och är på avbetalning men det är hans saker, jag använder de inte, hans mobil abonnemang står även på mig. Han har också en personlig skuld till mig på ca 9000kr

Jag undrar bara hur ska jag gå till väga för att få ett lagligt bindande kontrakt? ifall nu något skulle hända mellan oss och han väljer att bara inte betala dessa. Nu tror jag inte att han kommer göra så mot mig, men någonstans så måste jag även ha en säkerhet för mig själv så jag inte själv hamnar på inkasso eller kronofogden.

hur ska kontraktet se ut? självklart vill jag ha ett skriftligt.

Måste jag kontakta en advokat?

vilka ´missar´ kan göra så att kontraktet inte blir bindande?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Ett juridisk bindande avtal kan tillkomma på olika sätt; både skriftliga och muntliga avtal är som huvudregel bindande i svensk rätt. Det svåra vid muntliga avtal är att bevisa vad som är överenskommet, därför är det som du skriver bättre att upprätta ett skriftligt kontrakt.

Problemet som kan uppstå i ditt fall är att din sambo skulle bli helt insolvent (sakna betalningsförmåga) och inte heller kan betala det han är skyldig dig – oavsett om han vill eller inte – medan du själv hamnar i ekonomiskt trångmål. Då hjälper det dessvärre inte att ni sinsemellan har ett juridiskt bindande avtal; det är ändå du som står abonnemangen som blir betalningsskyldig gentemot de bolag som ni är skyldiga pengar. Med andra ord: om du inte kan betala de abonnemang och avbetalningar som du åtagit dig att betala (och du av olika anledningar inte kan få din sambo att betala det han är skyldig dig) kommer det inte hjälpa att du till bolagen visar upp ett skuldebrev som anger att din sambo är skyldig dig pengar: det blir ändå du som ansvarar för att räkningarna blir betalda och i värsta fall hamnar hos inkasso och Kronofogden (KFM).

Det kan förstås ändå hjälpa att ha ett skriftligt avtal, om din sambo skulle gå från insolvent till solvent (återfår betalningsförmågan) eller om ni skulle gå skilda vägar och han t.ex. inte vill betala den privata skulden han har till dig, trots att han kan göra detta. I ett sådant fall kan du med hjälp av ett skriftligt avtal ta hjälp av domstol och KFM för att återfå dina pengar. Du kan ta hjälp av Lawlines e-tjänst för att skapa avtal.

Med vänlig hälsning,

Caroline Hallén LindqvistRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning