Juridiska tolkningsmodeller

FRÅGA
Vad menas med juridiska tolkningsmodeller?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Juridiska tolkningsmodeller används till exempel för att förstå när och hur olika rättsregler ska tillämpas.

Ett exempel på en tolkningsmodell är motsatsvis tolkning (e contrario). Denna metod innebär att man drar slutsatser baserat på vad som inte omfattas av en viss bestämmelse. Skulle det till exempel i en bestämmelse anges att det är förbjudet att vara utomhus när det är natt, innebär en motsatsvis tolkning att det inte är förbjudet att vara utomhus när det är dag. En annan tolkningsmodell är EU-konform tolkning, vilket innebär att en rättsregel ska tolkas i enlighet med EU-rätt. Ytterligare tolkningsmodell skulle kunna vara till exempel objektiv tolkning, vilket innebär att en bestämmelse ska tolkas objektivt, enligt sin ordalydelse. Olika typer av tolkningsmodeller används vid tolkning av olika slags bestämmelser. Objektiv tolkning används till exempel främst inom straffrätten då det där finns ett behov av förutsägbarhet - man ska med andra ord inte kunna straffas för en gärning som inte går att utläsa direkt av en rättsregels ordalydelse.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (975)
2022-01-25 Vilka lagar i Sverige handlar om klimatet och klimatfrågan?
2022-01-21 Lag som strider mot grundlag
2022-01-20 Är det rättsenligt att restauranger kräver covidpass?
2022-01-17 Hur långt får man simma i en vanlig sjö?

Alla besvarade frågor (98612)