Juridisk skyldighet att anmäla sitt barn för brott

2019-10-26 i Övriga brott
FRÅGA
Är jag som förälder juridiskt skyldig att anmäla mitt barn om jag misstänker att hen begår bedrägerier?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det kan faktiskt vara så är i du vissa fall är juridiskt skyldig att anmäla ditt barns eventuella bedrägerier. Underlåtenhet att avslöja brott regleras i 23 kap 6 § Brottsbalken (BrB). I 23 kap 6 § 3 st BrB går att utläsa att… "för underlåtenhet att förhindra brott döms också en förälder eller annan uppfostrare eller förmyndare som underlåter att hindra den som står under hans eller hennes vård eller lydnad från att begå brott"

Svaret är således att du (åtminstone i teorin) kan dömas för underlåtenhet att avslöja dessa bedrägerier. Men är det då sannolikt även i praktiken? Förmodligen inte, då det är mycket sällsynt att domstolen dömer och tar upp dessa typer av underlåtenhetsbrott. Det räcker inte heller att du "lite lätt misstänker" att ditt barn begår bedrägerier utan du måste i princip veta om att barnet gör det och själva brottet måste också vara pågående osv. Således är det knappast troligt att du blir ansvarig, även fast juridisk skyldighet att anmäla alltså i vissa fall kan föreligga enligt 23 kap 6 § BrB.

Hoppas du är nöjd med svaret! Önskar en fin lördag!

Sebastian Näslund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (719)
2020-01-20 Förfalskning av betyg och intyg till en arbetsansökan
2020-01-18 Är det olagligt att sälja tobak som minderårig?
2020-01-14 Måste den som har en Facebooksida ta bort rasistiska inlägg?
2020-01-01 Varför har banken fryst mina konton?

Alla besvarade frågor (76593)