FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott26/10/2019

Juridisk skyldighet att anmäla sitt barn för brott

Är jag som förälder juridiskt skyldig att anmäla mitt barn om jag misstänker att hen begår bedrägerier?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det kan faktiskt vara så är i du vissa fall är juridiskt skyldig att anmäla ditt barns eventuella bedrägerier. Underlåtenhet att avslöja brott regleras i 23 kap 6 § Brottsbalken (BrB). I 23 kap 6 § 3 st BrB går att utläsa att… "för underlåtenhet att förhindra brott döms också en förälder eller annan uppfostrare eller förmyndare som underlåter att hindra den som står under hans eller hennes vård eller lydnad från att begå brott"

Svaret är således att du (åtminstone i teorin) kan dömas för underlåtenhet att avslöja dessa bedrägerier. Men är det då sannolikt även i praktiken? Förmodligen inte, då det är mycket sällsynt att domstolen dömer och tar upp dessa typer av underlåtenhetsbrott. Det räcker inte heller att du "lite lätt misstänker" att ditt barn begår bedrägerier utan du måste i princip veta om att barnet gör det och själva brottet måste också vara pågående osv. Således är det knappast troligt att du blir ansvarig, även fast juridisk skyldighet att anmäla alltså i vissa fall kan föreligga enligt 23 kap 6 § BrB.

Hoppas du är nöjd med svaret! Önskar en fin lördag!

Sebastian NäslundRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo