FrågaFAMILJERÄTTFaderskap30/11/2022

Juridisk rätt att ta del av före detta partners abortbeslut

Hej, jag och min flickvän gjorde slut nyligen. Efter ett par dagar ringer hon mig och säger att hon är gravid. Vi har gjort slut och hon vill inte berätta för mig om hon ska göra abort eller behålla barnet. Vilken juridisk rätt har jag att få ta del av hennes beslut? Tack

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om du inte vill läsa hela mitt svar finns det en sammanfattning i slutet!


Skyldighet att meddela om abbortbeslut

Abortlagen (1974:595) tar endast sikte på kvinnan och hennes vilja vid en abort. Lagen stadgar inga skyldigheter för kvinnan att berätta om sitt beslut för barnets pappa. Med andra ord har din före detta flickvän inga juridiska skyldigheter att meddela dig om sitt beslut angående aborten. 


Barnets rätt till föräldrar

När det kommer till barns rätt till föräldrar i svenska lagen är det Föräldrabalken (1949:381), förkortat FB, som stadgar reglerna. Det handlar här inte om moderns eller faderns rättigheter utan barnets rättigheter och barnets bästa. 


Till en början så anses vid ett barns fördelse moderns make vara fadern, enligt 1 kap. 1 § FB. Är den gravida kvinnan inte gift har socialnämnden i den aktuella kommunen en skyldighet att utreda vem som är fadern, oavsett om modern vill det eller inte, enligt 2 kap 1 & 2 §§ FB. Eftersom det anses att barnet har rätt till att veta vem fadern är får socialnämnden fråga ut modern såväl som andra som kan lämna värdefull information om vem fadern kan vara, 2 kap. 4 § FB.

Genom en genetisk undersökning beträffande barnet, modern och den troliga fadern enligt socialnämndens undersökning kan socialnämnden fastställa faderskap, 2 kap. 5 § FB. Om det finns en koppling mellan barnet och den möjliga fadern, exempelvis genom genetisk undersökning, kan domstol fastställa faderskapet genom dom, 1 kap. 5 § FB


Socialnämnden får lägga ner en påbörjad utredning angående faderskap om det 

  1. visar sig omöjligt att få de upplysningar som behövs för bedömning av faderskapsfrågan,
  2. framstår som utsiktslöst att försöka få faderskapet fastställt av domstol,
  3. har lämnats ett samtycke av modern eller en särskilt förordnad vårdnadshavare eller en tillfällig vårdnadshavare enligt 4 kap. 8 § till adoption av barnet, eller
  4. av särskilda skäl finns anledning att anta att en fortsatt utredning eller en rättegång skulle vara till men för barnet eller utsätta modern för påfrestningar som innebär fara för hennes psykiska hälsa

Det centrala är hela tiden barnets bästa. I de flesta fall anses detta vara att barnet vet vilka dess föräldrar är. Men att faderskapet bekräftas innebär inte att fadern får del i vårdnaden. Huvudregeln är att ett barn står under vårdnaden av båda dess föräldrar men om det finns omständigheter som talar för att det skulle vara emot barnets bästa så behöver det inte bli så, 6 kap. 2 § FB. Det kan exempeliv vara om fadern inte är lämplig vårdnadshavare i fråga om förutsättningar att ta hand om ett barn - ge kärlek, trygghet, omsorg osv. 


Fastställs faderskap kan barnet fram tills det fyller 18 år begära underhåll från fadern, oavsett om fadern är vårdnadshavare eller ej, så kallat underhållsbidrag, 7 kap. 2 § FB. 


Sammanfattning.

Kortfattat så har din före detta flickvän ingen juridisk skyldighet att meddela dig om abortbeslutet, men hon har ingen juridisk rätt att avsäga dig som fadern heller. Vid födsel kommer socialnämnden högst troligtvis bedriva en utredning för att fastställa faderskap. Om du ej vet om hon bestämmer sig för att behålla barnet eller inte och ni tappar kontakten, så är chansen stor att socialnämnden hittar dig genom sin undersökning och meddelar dig om möjligheten att du kan vara fadern. Det är såklart lättast om ditt ex berättar för dig om hon gör abort eller inte, så mitt råd är att du är tålmodig och förstående eftersom detta troligtvis är ett väldigt svårt val för henne. Juridiskt sett finns det inget att göra i nuläget. Om du vill ha vidare rådgivning kan du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: mån-fre kl. 10.00-16.00


Hoppas du fick svar på din fråga!

Alexander MårtenssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Faderskap? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000