Juridisk rådgivning inom arvsrätt

2020-12-04 i Testamente
FRÅGA
Jag har mottagit en bilaga till min fars testamente för påskrift som säger att jag inte kommer att påkalla jämkning av hans testamente för utfående av min LAGLOTT. Iom detta accepterar jag att min ARVSLOTT fås efter att hans makas (ej min mors) bortgång.Det jag vill veta är om detta enbart säger att jag får allt jag är tilldelad (alltså både arvs- och laglott) efter bådas bortgång, eller om jag i samband med denna påskrift frånsäger mig min rätt till min arvslott.
SVAR

Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag förstår din fråga som att du vill veta om din laglott försvinner när du skriver på testamentet.

Ett testamente är en rättshandling som objektiv sett ska innehålla ett förordnande av testatorn och dennes kvarlåtenskap. Denne får själv bestämma vem som ska ärva och vad personen ska ärva. Det finns emellertid ett undantag, dvs att testatorn inte får avtala bort en bröstarvinges laglott. Laglotten är hälften av arsvlotten (7 kap 1 § Ärvdabalken, ÄB).

Du, som särkullsbarn, har rätt att ärva din laglott direkt efter din fars död och detta följer av 3 kap 2 § ÄB. Du har dock rätt att avstå från din laglott och ärva när din styvmor går bort, 3 kap 9 § ÄB (vilket som jag förstår är vad du gör genom avtalet). Det följer även av 17 kap 2 § ÄB att du får avsäga dig laglotten men enbart under förutsättningen att du eller din arvinge får skälig kompensation (brukar anses vara motsvarande laglotten). Det är oklart om detta har skett i ditt fall. Din laglott skulle således inte få inskränkas genom testamentet. Du skulle i fall, om detta sker, få begära jämkning enligt 7 kap 3 § ÄB för utfående av din laglott.

Sammanfattningsvis, är det inte väldigt klart vad testamentet innehåller, ett klart svar kan därför inte lämnas. Det vore gynnsamt att vända dig till Lawline juristbyrå för att få en säkrare bedömning i det enskilda fallet.

Vänligen,

Marlene Zouzouho
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2818)
2021-04-12 Vad händer med arv om vi ''bara'' är sambos?
2021-04-11 Hur kan man stoppa en bedragare från att få arv?
2021-04-09 Vad krävs för att ett testamente ska vara giltigt?
2021-04-08 Lagval för arv inom EU

Alla besvarade frågor (91132)