Juridisk problemlösning

Hej.

Detta är inte en juridisk fråga men likväl något som jag står och stampar i konstant.

Jag har börjat första året på juristprogrammet och är lite lost.

Har ni några bra tips på vilken studieteknik som är bäst för juridikstudierna?

Jag har läst all litteratur en gång och ska börja med ex-tentorna. När jag tittar på frågorna känner jag, trots att att jag har läst litteraturen, att jag måste leta i böckerna för att finna svaren. Är det meningen att det är så man ska arbeta sig fram?

Det känns helt omöjlig och motivationsdödande att börja sammanfatta sex böcker.

Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Utan att veta vilken kurs du läser, vilket universitet du går, och exakt vilket upplägg detta universitet tillämpar på tentan så kan jag inte ge jättespecifik information. Däremot kan jag ge lite allmänna råd om hur man rent generellt kan gå till väga för att lösa juridiska problemställningar.

Det finns inte en enda jurist på planeten som har all sin kunskap i huvudet. Även de mest rutinerade juristerna måste regelbundet konsultera lagar, rättsfall, och doktrin för att kunna ge fullständiga svar på juridiska frågor med undantag för de mest grundläggande frågorna. Vad man arbetar upp som jurist är inte ett komplett bibliotek i huvudet på alla paragrafer, rekvisit och rättsfall som behövs för att kunna ge ett omedelbart svar på en fråga. Det man istället är ute efter är att arbeta upp en så pass bred förståelse att man ska kunna titta på ett problem och sedan kategorisera det för att få en tråd att börja dra i så att man kan lösa det.

En typisk ordning när man har ett juridiskt problem framför sig är att först identifiera en eller flera centrala frågeställningar. Vad exakt är det som måste besvaras? Vad är själva konflikten i situationen? Nästa steg är att försöka hänföra problemet till ett rättsområde. Aktualiserar det här problemet yttrandefrihetsfrågor? Är det skadeståndsrätt? Eller är det avtalsrätt? Dessa två steg är ganska intimt sammanbundna, om man exempelvis kommer fram till att konflikten i frågan rör huruvida två parter är bundna till varandra genom avtal så följer det sedan att man ska in på avtalsrättens område. Om bägge parter överens om att avtalsbundenhet föreligger men istället bråkar om exempelvis huruvida det är fel på en köpt vara då hör problemet istället till köprätten.

När man hittat problem och vilket rättsområde problemet hör till så har man i regel en uppsättning rättsregler som blir aktuella. Ett köprättsligt problem resulterar i att man kan ha att göra med köplagen, konsumentköplagen, eller konsumenttjänstlagen. I nästa steg handlar det då om att avgöra vilka regler som är relevanta och vilka som inte behöver beröras. Det sista steget är att argumentera utifrån de regler man har valt och resonera kring varför de valda reglerna bör leda till att problemet ska besvaras på ett visst sätt

Alltså, frågeställning, rättsområde, relevanta regler, argumentation. Har du byggt upp en bred förståelse bör din intuition i regel leda till att du kan besvara de första två frågeställningarna utan att lusläsa varje bok du har. Det är först i de två senare stegen, och framförallt i det sista, som du kan behöva gå in mer i detalj i ditt material för att få fram det slutgiltiga svaret. Så länge du har en så pass bred bas att stå på att du kan få den där första instinkten i ditt huvud när du läser problemet som leder till att du kan börja dra i rätt trådar så behöver du alltså inte veta svaret direkt.

Nu vet jag som sagt inte hur upplägget är på just det universitet du läser på. Många universitet tillåter all litteratur och allt kursmaterial som tillåtna hjälpmedel på tentan. I de fallen handlar det då om att ha blivit så pass bekant med materialet att du vet ungefär vart saker och ting besvaras i materialet. Inte den exakta sidan, men vart du ska börja leta helt enkelt. Om man inte får ha med sig allt materialet så bör också frågorna vara anpassade därefter och då ska det inte krävas att du memorerat materialet sida för sida.

Det finns inga genvägar för att bygga upp den här förståelsen. Men mitt råd är att börja med de breda dragen. Gräv inte ner dig i detaljerna i början, fokusera istället övergripande på vilka rättsområden ni har behandlat under kursen. Vad är det som kännetecknar sådana problem som hör till dom här områdena och vilka regler hör till vilka områden. Om jag får ett problem av en viss typ, vilka lagar och böcker ska jag börja i? Det är det viktigaste att hålla koll på, det exakta innehållet i böckerna och lagarna behöver du inte kunna intill sista bokstav.

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”