FrågaAVTALSRÄTTAvtal31/10/2021

Juridisk definition av kliniska symtom.

Enligt villkor i hästförsäkring står att det Hästen ska vid veterinärbesöket uppvisa kliniska symptom på sjukdom eller skada. Vad är den juridiska definitionen för kliniska symtom?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Försäkringsbolag hittar ofta på egna ord för att beskriva olika skeenden utan att närmare definiera vad de innebär. Jag har sökt i våra rättsfallsdatabaser och vad jag kan se så används kliniska symtom i en del försäkringsfall, däremot talas det aldrig om någon definition, istället förutsätter man dess betydelse. Av min tolkning av vad som går att hitta är kliniska symtom något som går att se eller upptäcka på kliniken. Det handlar alltså om mätbara eller diagnostiserbara symtom. T.ex att hästen har ett faktiskt magsår, och inte bara att du upplevt hästen som stressad.

Det finns alltså ingen särskild juridisk definition av kliniska symtom, utan den enda ledning som finns är vad jag anfört ovan. Kommer du till en klinik och en veterinär kommer fram till att hästen uppvisar symtom så bör dessa anses som kliniska symtom.

Jag hoppas du fick svar på din fråga. Du är välkommen åter om du har andra juridiska funderingar i framtiden.

Med vänlig hälsning

Lucas GardebrandRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning