Julklapp eller förskott på arv?

2015-12-01 i Förskott på arv
FRÅGA
Min svärmor gav bort en större summa pengar till barn och barnbarn som julklapp 2007. Hon var vid sina sinnens fulla bruk och en aktiv person med bestämda uppfattningar.Hon dör i en hjärnblödning våren 2009. Nu menar några av bröstarvingarna att hennes julklappar från 2007 ska räknas in i arvet. Vilken lagstiftning gäller?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

I Ärvdabalkens 6:e kapitel, som du hittar här, finns regler om förskott på arv som blir aktuella i din beskrivna situation. Utgångspunkterna vid gåva till barn respektive barnbarn är olika. Vid gåva till barn presumeras gåvan utgöra förskott på arv om inget annat föreskrivits eller måste antas varit avsett. Vid gåva till barnbarn gäller det motsatta, nämligen att gåvan presumeras vara just en gåva om inget annat föreskrivits eller måste antas vara avsett. Gåvan till barnbarnen bedömer jag därför inte kunna avräknas på arvet.

Vad gäller gåvan till barnen finns ett undantag från förskottspresumtionen för sedvanliga gåvor vars värde inte står i missförhållande till givarens villkor. Trots att din svärmor gav bort en större summa pengar kan det därför vara så att avräkning på arvet inte ska ske, förutsatt att din svärmor hade stora tillgångar. Självklart ska man få ge varandra julklappar utan att dess värde per automatik ska avräknas vid ett framtida arv. Samtidigt kan man inte förklä förskott på arv till julklappar. Sammanfattningsvis kommer beloppet och din svärmors ekonomiska situation få betydelse för om julklapparna till barnen ska räknas in i arvet eller inte.

Vänligen,

Pernilla Friman
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll