Jävsituation i kommunalnämnd

2017-08-24 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
HejEn av ledamöterna I kommunalnämnd är jävig I ett ärende. Har ledamoten rätt att ta del av handlingarna ändå?
SVAR

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Om jäv i kommunalnämnd
Regelverket för ledamöter i kommunalnämnden hittar man i Kommunallagens (KomL) sjätte kapitel. 6 kap. 24 § KomL säger att en förtroendevald som är jävig i ett ärende hos en nämnd inte får delta eller närvara vid handläggningen av ärendet. Denne får dock vidta åtgärder som ingen annan kan vidta utan olägligt uppskov.

En förtroendevald är, enligt 6 kap. 25 § KomL, jävig om saken angår honom själv eller någon närstående eller om ärendets utgång kan medföra synnerlig nytta för honom själv eller någon närstående.

Enligt 6 kap. 26 § KomL ska jäv bortses ifrån om frågan om opartiskhet uppenbarligen saknar betydelse

Svar på din fråga
En jävig ledamot i kommunalnämnden får alltså inte delta eller närvara vid handläggningen av det ärende som ledamoten är jävig i. Det står inget uttryckligen i lagen om att ledamoten inte får ta del av handlingarna. När ärendet är färdigbehandlat och nämnden har gett ett beslut eller svar i saken bör det inte finnas några hinder för att ledamoten får ta del av handlingarna.

Innan frågan är avslutad bör det bli en bedömningsfråga i hur ledamoten agerar och om det kan anses som att denne ”deltar i handläggningen i ärendet” eller inte.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Vänligen,

Douglas Nordström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (705)
2022-01-17 Är man ersättningsskyldig i förhållande till utföraren när denne blir nekad utbetalning för gjort RUT-avdrag?
2021-12-31 Får HVB-hem besluta om utegångsförbud?
2021-12-29 Överklaga detaljplan
2021-12-23 För sent inkommet överklagande?

Alla besvarade frågor (98475)