Jävig domare i HD

2021-02-08 i Domstol
FRÅGA
Hej! En dom från Högsta domstolen går ju inte att överklaga. Men om det i efterhand kommer fram uppgifter om att domarna varit jäviga, vad gör man då?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.

Det ställs krav på att domare ska utföra sin roll och arbete opartiskt och sakligt, vilket är väldigt viktigt. Om det visar sig att rättsfallet dömts under jäviga förhållanden, så anses det vara en mycket allvarlig överträdelse. Rättegångsbalken har en rad regler som aktualiseras vid händelse av jäv i domstol (4 kap. 13 § RB). Dessa regler finns av rättssäkerhetsskäl, så att alla ska ha rätt till en rättvis rättegång. Jäv resulterar oftast i rättegångsfel.

En domare får således inte vara jävig under en rättegång, vara partisk. Först och främst är det domaren själv som ska anmäla att det kan komma att föreligga en jävig situation (4 kap. 14 § RB). Om domaren inte berättar detta, och det ändå uppmärksammas av andra, så kan beslutet som fattades överklagas på grund av misstänksam jäv. Det primära beslutet, och domen i sig, kan därmed förklaras ogiltigt. Konsekvensen kan då bli att hela målet, eller delar av målet, måste prövas om på nytt.

En domare som har varit jävig riskerar även att åtalas för brottet tjänstefel (20 kap. 1 § Brottsbalken). Det krävs således att domaren agerat uppsåtligt eller av oaktsamhet.

Eftersom Högsta domstolen är sista instans för allmänna domstolar, så kan man i regel inte överklaga deras beslut. Men man kan exempelvis klaga över domvilla (59 kap. 1 § punkt 4 RB), på grund av grovt tjänstefel som har inverkat på målets gång. På detta sätt kan man få beslutet undanröjt och prövat på nytt, även om det rör sig om ett HD - beslut.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Emma Gurander
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (518)
2021-10-20 Kan jag dra tillbaka mitt erkännande för ett trafikbrott?
2021-10-17 Måste man kontakta den man vill stämma innan man skickar in stämningsansökan?
2021-10-15 Behöver jag anlita en advokat för att stämma någon?
2021-10-13 När ska ett mål i domstol handläggas skyndsamt? Hur gör man en förtursansökan?

Alla besvarade frågor (96471)