FrågaPROCESSRÄTTDomstol11/03/2022

Jävig domare

Hej!

Kan en domare som frågar åklagaren huruvida hen är "nöjd med gärningsbeskrivningens utformning" anses vara jävig?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du undrar när en domare anses jävig och om frågan till åklagaren om gärningsbeskrivningens utformning omfattas av det. I mitt svar kommer jag att utgå ifrån detta, om så inte är fallet får du gärna höra av dig.

När anses en domare vara jävig?

En domare ska i sitt arbete beakta allas likhet inför lagen och vara saklig och opartisk, 1 kap. 9§ regeringsformen. Huruvida en domare anses jävig framgår i punktform, se här 4 kap. 13§ rättegångsbalken (RB). Ett exempel när en domare kan anses jävig är om han eller hon själv är part i målet, eller har del i saken som handläggs i målet, eller kan vänta nytta eller skada beroende på utgången i målet. 4 kap. 13§ 1 punkten. RB.

Gärningsbeskrivning

Domarna får inte i huvudförhandlingen döma den tilltalade (person som åklagaren väckt åtal mot) för en annan gärning än den som åklagaren har åtalat personen för, 30 kap. 3§ RB. En gärningsbeskrivning lämnas av åklagaren till domstolen i en stämningsansökan, vilket innehåller en beskrivning av det brott som den tilltalade anses ha gjort sig skyldig till. Domarna får endast döma den tilltalade för brott som ryms inom gärningsbeskrivningen som åklagaren gett in.

Slutsats

En domare är jävig om han eller hon till exempel är part i målet eller förväntas ha nytta eller vänta skada beroende på utgången i målet. Frågan från domaren till åklagaren om gärningsbeskrivningen bör utifrån 4 kap. 13§ rättegångsbalken inte anses som jäv. Å andra sidan, vet jag inte omständigheterna i ditt specifika fall, vilket skulle kunna leda till ett annat svar.

Jag hoppas att mitt svar har gett dig viss vägledning. Du får gärna höra av dig om du har fler frågor!

Vänliga hälsningar,

Linnéa LingemarkRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Domstol? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo