Jäv vid utredning av kollega

Hej,

Jag arbetar med myndighetsutövning på en socialtjänst. En av mina kollegor ansöker om att bli kontaktperson till en av mina klienter. Hur ser lagstiftningen ut ang att arbeta på socialtjänsten och samtidigt inneha uppdraget som kontaktperson enl SoL 4:1? Är detta förenligt? Är det olämpligt eller olagligt? Kan det handla om en jävsituation när jag ska utreda en kollegas förmåga att uppfylla kraven för att vara kontaktperson?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Eftersom att det är fråga om socialtjänsten som är en förvaltningsmyndighet är det relevant att kolla på förvaltningslagen för att få svar på din fråga. Förvaltningslagen hittar du här.

Jag tolkar det som att det finns två situationer i din fråga:

En situation där du utreder din kollegas förmåga att bli kontaktperson och undrar ifall detta är okejEn situation där du undrar ifall det är förenligt att arbeta som kontaktperson och handläggare samtidigt.

Din utredning av din kollega

11 § i förvaltningslagen behandlar frågor om jäv vid handläggning av ärende och där är skrivet i femte punkten att en särskild omständighet som kan rubba förtroendet för personens opartiskhet utgör jäv. Exempel på detta kan vara ifall en anställd och en klient är vänner, bekanta eller liknande. Min personliga bedömning är att er ställning som kollegor absolut kan anses påverka din opartiskhet i förhållande till att ta beslut om din kollegas ansökan. Därmed riskerar ditt beslut angående lämpligheten träffas av jävsbestämmelsen i 11 § FL och du får därför inte handlägga ärendet, 12 § FL.

Din kollegas eventuella jäv

I det fallet din kollega faktiskt blir kontaktperson så riskerar en jävssituation uppkomma ifall han handlägger ärenden för klienten han är kontaktperson för, enligt samma bestämmelser som ovan.

Jag vill understryka att bestämmelsen om jäv träffar anställda som handlägger ärendet där jävssituationen kan uppkomma. Då du nämner att det är en av dina klienter det handlar om så verkar det för mig som att en jävssituation inte kan uppkomma då det är du som handlägger ärendet. Här vill jag tillägga att ifall din kollega på något sätt, i något stadie är inblandad i ärendet så riskerar det bli en fråga om jäv.

Skyldighet att informera myndigheten

Om du riskerar hamna i en jävssituation så är du skyldig att berätta detta för myndigheten, 12 § FL. Berättar du inte en sådan omständighet så riskerar du att dömas för tjänstefel enligt 20 kap 1 § BrB. Detsamma gäller i jävssituationen i förhållandet: din kollega – klienten i fråga.

Min rekommendation är att ni tar kontakt med enhetschefen för socialtjänsten ifall ni känner er osäkra. I en eventuell jävssituation kan det vara en bra idé att överväga en omfördelning av ärenden där en risk för jäv föreligger.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Konrad KabatRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”