Jäv vid bouppteckning

Min Far är avliden.Vi är 4 döttrar ur tidigare Äktenskap Särkullebarn dom har inga gemensamma,Har vi rätt att få del av vinst när deras gemensamma hus. Som hans fru planerar sälja efter Bouppteckningen. Personal på begravningsbyrån skall sköta boupptäckningen han är ej Jurist ,Och Personlig vän till pappas Fru och dennes släkt är detta jäv. Kan vi barn påverka vem som har hand om Bouppteckningen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna kring bouppteckning finner du i ärvdabalken (ÄB). Som barn till er avlidne far är du och dina syskon ihop med er fars fru s.k. dödsbodelägare enligt 18 kap. 1 § ÄB. Som barn till den avlidne är man en s.k. bröstarvinge enligt 2 kap. 1 § ÄB och har därmed arvsrätt. Bröstarvingarna ska, enligt samma bestämmelse, dela lika på den avlidnes kvarlåtenskap. Som särkullbarn har man rätt att få ut sin arvslott direkt enligt 3 kap. 1 § ÄB, med undantag för den efterlevande makens rätt till ett värde motsvarande fyra prisbasbelopp. I de fyra prisbasbeloppen räknas egendom som mottagits genom bodelning samt enskild egendom in.

Om dödsbodelägare, hos rätten, begär kan en särskild dödsboförvaltning inrättas. En särskild dödsboförvaltning är en boutredningsman enligt 19 kap. 1 § ÄB. I lagen nämns inget om jäv för den som sköter bouppteckningen. Lagen uppställer dock enligt 20 kap. 2 § ÄB ett krav på att två förrättningsmän, vilka ej får vara dödsbodelägare, ska upprätta och skriva under bouppteckningen. Enligt bestämmelsen ovan är det är dödsbodelägaren som har egendomen i sin vård som utser förrättningsmännen.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Vänligen,

Azra HuzejrovicRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”