FrågaPROCESSRÄTTDomstol25/06/2020

Jäv om en domare dömer samma person i flera mål?

Hej;

Hur många mål, där en och samma person är inblandad, kan en domar döma innan frågan om jäv aktualiseras?

Konkret: Kan det bli fråga om jäv ifall en domar ha dömt 2 tvistemål, en häktningsförhandling och ett brottmål där samma person är inblandad?

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är jäv?

Det finns en del olika typer av jävssituationer som regleras i 16 § förvaltningslagen (FL):

Sakjäv eller intressejäv (första punkten)Släktskapsjäv (också första punkten)Ställföreträdarjäv (andra punkten)Ombudsjäv (också andra punkten)Tvåinstansjäv (tredje punkten)Delikatessjäv eller grannlagenhetsjäv (fjärde punkten)

Tvåinstansjäv innebär att om den som för en myndighets räkning tar del i handläggningen på ett sådant sätt som kan påverka myndighetens beslut i ärendet är jävig om hen medverkat i den slutliga handläggningen av ett ärende hos en annan myndighet och därmed har tagit ställning till frågor som myndigheten ska pröva i egenskap av överordnad instans.

Undantaget

Det är dock inte garanterat att det innebär att jäv föreligger, för det finns nämligen en undantagsbestämmelse i 16 § 2 st. FL som innebär att även om det föreligger en omständighet som formellt grundar jäv ska det vara möjligt att bortse från den omständigheten om frågan om opartiskhet uppenbarligen saknar betydelse i ärendet. Bestämmelsen tar sikte på sådana fall där handläggaren uppenbart saknar varje möjlighet att låta sig påverkas av några ovidkommande omständigheter. Däremot ska den undantagsbestämmelsen tillämpas sparsamt vilket framgår av att det ska vara "uppenbart" att frågan om opartiskhet saknar betydelse.

Vad händer om handläggaren är jävig?

Enligt 17 § FL får den som är jävig inte handlägga ärendet, vilket innebär att den jävige inte får ta befattning med ärendets beredande eller avgörande. Det som är jävig får inte heller närvara när ärendet avgörs.

Ditt konkreta exempel

Enligt 4 kap. 13 § p. 8 rättegångsbalken (RB) anses en domare jävig om denna före huvudförhandling i brottmål har prövar frågan om den tilltalade har begått gärningen. Den bedömning som görs i samband med olika beslut om straffprocessuella tvångsmedel (såsom häktning) hamnar utanför tillämpningsområdet av denna bestämmelse. Anledningen till det är att den typen av frågor inte kräver ingående prövning om skuldfrågan.

Att döma samma person vid två olika ärenden omfattas inte av tvåinstansjävet. Tvåinstansjäv innebär att en person kan vara jävig om hen deltar i behandlingen av ett ärende i flera olika organ. Alltså att dömas av samma person i två olika tvistemål lär inte omfattas av jävsbestämmelsen.

Hoppas du fick var på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Emilia NordströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Domstol? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”