Jäv mellan dödsbodelägare och dödsboförrättare

2018-01-17 i Arvsskifte
FRÅGA
Tre syskon är dödsbodelägare efter ensamstående broder utan barn. Inget testamente. Finns det ngt hinder att maken till en av syskonen är en av förrättningsmännen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 19 kap. 3 § 2 st. Ärvdabalken så får en dödsbodelägare även utses till boutredningsman (som då utses av rätten). I 19 kap. 3 § 1 st. ÄB så står det att valet av boutredningsman bör göras i hänsyn med den insikt som boet kräver. Samt att det är viktigt att man tänker en extra gång när det är någon föreslagen av en av dödsbodelägarna, då man oftast är partisk i sådana frågor.

Om boutredningsmannen inte anses vara lämplig för uppdraget kan denne entledigas från uppdraget enligt bestämmelserna i 19 kap. 5 § 2 st. ÄB.

Sammanfattningsvis är det en bedömningsfråga om dödsbodelägarens make kan anses vara partisk i sitt arbete eller inte, samt vad resten av dödsbodelägarna har att säga om det. Det bästa alternativet vore att välja någon utomstående eller en skiftesman via domstol för att dessutom minimera chanserna att relationer skadas under fördelningen. Om ni alla kan komma överens så kan ni förvalta boet enligt 18 kap. ÄB. Boutredningsman kan ni begära enligt 19 kap. ÄB.

Jag hoppas att jag lyckats besvara din fråga!

Mvh,

Stefan Blomqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (686)
2021-12-29 Vad sker ifall arvtagare går bort innan arvskifte är klart?
2021-12-26 Ägarövergång av fastighet genom arv
2021-12-15 Fördelning av arv
2021-12-11 Hur går man till väga om man som dödsbodelägare ej vill sköta utredningen av boet?

Alla besvarade frågor (98546)