Jäv mellan dödsbodelägare och dödsboförrättare

Tre syskon är dödsbodelägare efter ensamstående broder utan barn. Inget testamente. Finns det ngt hinder att maken till en av syskonen är en av förrättningsmännen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 19 kap. 3 § 2 st. Ärvdabalken så får en dödsbodelägare även utses till boutredningsman (som då utses av rätten). I 19 kap. 3 § 1 st. ÄB så står det att valet av boutredningsman bör göras i hänsyn med den insikt som boet kräver. Samt att det är viktigt att man tänker en extra gång när det är någon föreslagen av en av dödsbodelägarna, då man oftast är partisk i sådana frågor.

Om boutredningsmannen inte anses vara lämplig för uppdraget kan denne entledigas från uppdraget enligt bestämmelserna i 19 kap. 5 § 2 st. ÄB.

Sammanfattningsvis är det en bedömningsfråga om dödsbodelägarens make kan anses vara partisk i sitt arbete eller inte, samt vad resten av dödsbodelägarna har att säga om det. Det bästa alternativet vore att välja någon utomstående eller en skiftesman via domstol för att dessutom minimera chanserna att relationer skadas under fördelningen. Om ni alla kan komma överens så kan ni förvalta boet enligt 18 kap. ÄB. Boutredningsman kan ni begära enligt 19 kap. ÄB.

Jag hoppas att jag lyckats besvara din fråga!

Mvh,

Stefan BlomqvistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000