Jäv i kommunal nämnd

2019-03-14 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
En vice ordförande i en kommunal nämnd ägde ett företag som för många år sedan byggde en betydande del av kommunens fastigheter och många av dessa fastigheter är det problem med idag. Min bedömning är att det är delikatessjäv när dessa fastigheter tas upp i nämnden. V ordförande har varit med i beredningen och även på nämndmöte när ärenden behandlas. Personen i fråga har inte berättat för nämnden om sin bakgrund. Hur förhåller man sig till detta lagligt?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!
Precis som du själv nämner kan det vara så att den vice ordförande omfattas av jävsreglerna i kommunallagen. Det kan röra sig om sakägarjäv om saken angår den förtroendevalde på så sätt att saken det berör medför skada eller nytta för personen (6 kap. 28 § 1p. KomL). Det kan också röra sig om delikatessjäv om det föreligger någon annan särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet för personens opartiskhet (6 kap. 28 § 5p. KomL).

Förtroendevaldas ansvar att anmäla jäv
Det är upp till varje enskild förtroendevald att bedöma huruvida denne borde delta i behandlingen av ett ärende där en jävssituation kan uppstå. Om den förtroendevalda fortsätter att deltaga eller närvara i ärendet och fråga om jäv har uppkommit ska nämnden snarast besluta i jävsfrågan (6 kap. 30 § 3st. KomL). Av tidigare beslut från JO framgår att det räcker med att föreligger någon omständighet som utifrån sett är ägnad att negativt påverka tilltron till handläggningen sker utan påverkan av ovidkommande hänsyn.

En jävig förtroendevald ska inte delta vid handläggningen av ärendet
En förtroendevald som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte deltaga eller närvara vid handläggningen av ärendet enligt 6 kap 30 § KomL. Om det tas beslut i frågan eller ärendet trots jäv får detta beslut överklagas i samband med detta. Föreligger jäv är beslutet nämligen inte fattat i laga ordning. Av 13 kap kommunallagen innebär det att det överklagade beslutet ska upphävas (13 kap 8 § p1 KomL). Förutom att överklaga beslutet kan du även JO-anmäla handläggningen av ärendet. Mer om detta hittar du här.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Stephanie Fjeldseth
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (543)
2020-07-06 Vad kan man göra om man har fått avslag på ansökan om försörjningsstöd?
2020-07-03 Vad räknas som inkomst vid ekonomiskt bistånd?
2020-06-30 Försörjningsstöd?
2020-06-29 Orosanmälan

Alla besvarade frågor (81881)