Jäv hos ledamöter i kommunfullmäktige

Hej

I min kommuns fullmäktige sitter en krögare som äger och driver flera restauranger och alkoholserveringar. Under senaste fullmäktige så diskuterades taxorna för alkoholtillstånd och uppföljningsavgifter. Beslutet skickades till återremiss efter hon argumenterat och röstat emot höjningar.

Är personen i fråga jävig?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Bestämmelser om jäv i kommunfullmäktige finns i kommunallagen (2017:725). Enligt 5 kap 47 § kommunallagen får en ledamot i kommunfullmäktige inte delta i handläggningen av ett ärende som personligen rör ledamoten själv. Om en ledamot känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv mot honom eller henne ska ledamoten självmant uppge detta enligt 6 kap 30 § kommunallagen.

Jävssituationer berör främst situationer som angår ledamoten som individ och där ledamoten antingen har ett ekonomiskt eller ett annat starkt intresse i ärendets utgång. Situationen ska innebära att ledamotens förhållande till saken inte kan betraktas som opartiskt.

Eftersom att ledamoten har ett direkt ekonomiskt intresse i saken, genom sitt ägande av restauranger och serveringar, är det mycket som tyder på att personen i fråga varit jävig. Jag rekommenderar dig därför att skriftligt begära en laglighetsprövning av beslutet hos förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten prövar då själva lagligheten av beslutet och om beslutet i fråga ska upphävas med anledning av den eventuella jävssituationen.

Hoppas att du fått svar på din fråga. Du är välkommen att återkomma om du har fler frågor.

Med vänlig hälsning,

Christoffer TolfRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”