Jäv för styrelseledamot

2020-10-24 i Bolag
FRÅGA
HejEn person sitter med i styrelsen i ett aktiebolag (är ingen delägare där) och är firmatecknare, kan förfoga över bankkonton som hen vill själv. Personen i fråga har ett eget aktiebolag där hen från det bolaget fakturerar tjänster hen utfört till det bolag hen sitter i styrelsen i. När dessa fakturor kommer till mottagande aktiebolag, bokförs de av hen och betalas sedan ut till hens eget bolag utan attest från någon annan i styrelsen eller ägare varken på faktura eller på utbetalningen. Är detta verkligen lagligt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är problemet?

Jag uppfattar det som att du undrar om det är lagligt att en styrelseledamot i ett aktiebolag behandlar fakturor som kommer från ett annat aktiebolag som personen själv äger.

För att besvara den frågan går jag här under igenom vad aktiebolagslagen (ABL) säger om jäv för en styrelseledamot.

Jäv för styrelseledamot

En styrelseledamot får inte handlägga en fråga som rör avtal mellan bolaget och en annan part, om styrelseledamoten i frågan har ett väsentligt intresse som kan strida mot bolagets. (8 kap. 23 § andra punkten ABL).

I ditt fall verkar styrelseledamoten vara jävig. Om personen äger det andra bolaget måste personen också vara intresserad av att det går bra för det andra bolaget. Det intresset går direkt emot vad som är bra för bolaget som personen är styrelseledamot i.

Sammanfattning

Personens agerande verkar rätt tydligt uppfylla kriterierna för jäv i aktiebolagslagens mening. Att göra så som personen har gjort är därför inte lagligt.

Vidare hjälp?

Om du vill ha vidare hjälp i ditt ärende rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00-16.00

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Hanna Rosenqvist
Fick du svar på din fråga?