Jämkning vid strikt ansvar

FRÅGA
Hej!Om man går med sin hund kopplad på gångbana och en bil kör upp på trottoaren och träffar hunden, så djuret gör en skada på hans bil. Vem är då ersättningsskyldig?Läser man om strikt hundansvar så är det alltid hundägaren oavsett omständigheter som är skyldig till det hunden orsakat. Kan förstå att bilföraren gjort sig skyldig till andra brott i händelsen, men tänker just på detta som hunden orsakat?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du försöker få klarhet i huruvida bilföraren kan få skadestånd som uppkommer i samband med att bilföraren kör på en hund varvid strikt ansvar för hundägaren föreligger.

Det stämmer att det åligger ett strikt ansvar för hundägare. Kort sagt innebär det att hundägare ska ersätta skador som hunden orsakat även om han eller hon inte vållat skadan (19 § lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter). Dock finns det alltid möjlighet, både inom trafikskadelagen (1975:1410) och skadeståndslagen (1972:207), att få ersättningen/skadeståndet jämkat på grund av medvållande.

I det fallet du nämner kan hundägarens skadeståndsansvar delvis eller helt bortfalla beroende på graden av medvållande och övriga omständigheter från den skadelidandes sida, trots att det föreligger ett strikt ansvar för hundägaren.

Hoppas det var ett svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

André Tito
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll