FrågaFAMILJERÄTTBodelning29/03/2018

Jämkning vid bodelning efter makes död

Om man begär en 12:2 vid en bodelning där det finns särkullebarn, innebär det då att man som efterlevande maka, inte har rätt till någon giftorätts gods?

Ex. Makan har köpt en bostadsrätt tidigare. Värde ca 5.400.000, kvarvarande lån ca 500.000. Resten av boet består av en fastighet, makens tidigare egendom, värde ca 300.000. Resten av boet består av en bil som står på maken, betalad gemensamt, olika konton stående på maken på ca 200.000 samt konto på makan på ca 69.000.

Vad gäller när man begär en 12:2 för lägenheten?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Regeln du nämner återfinns i Äktenskapsbalken (ÄktB) som går att finna under länken.

När kan man tillämpa 12:2 ÄktB?
Till att börja med kan sägas att 12:2 ÄktB är tillämplig vid den ene makens dödsfall, och alltså inte vid vilken bodelning som helst. Regeln ger då en rätt för den efterlevande maken att behålla sitt giftorättsgods som sin andel vid bodelningen, det bör nämnas att det endast är den efterlevande maken som kan begära detta.

Vad finns det för anledningar till att tillämpa regeln?
Syftet är att den efterlevande maken ska kunna skydda sin egendom mot den avlidne makens särkullbarn och testamentstagare.
Man kan på detta sätt undvika en likadelning och istället välja att behålla sitt giftorättsgods. Detta kommer göra att särkullsbarnen endast ärver ur den avlidne makens giftorättsgods och eventuella andra tillgångar.

Att undanta del av giftorättsgods
Det behöver dock inte röra sig om "allt eller inget". En efterlevande make kan även välja att låta en del av giftorättsgodset ingå i bodelningen, exempelvis genom att undanta 50 % av vardera sidans giftorättsgods och därefter dela den andra halvan, exempel:

Om ena makarna normalt skulle föra 800 000 respektive 500 000 in i en bodelning blir nu fördelningen 400 000 och 250 000. Resten av makarnas respektive egendom hålls utanför.

En begäran härom måste dock göras senast vid bodelningstillfället.

Så, för att besvara din fråga. Om vi skulle säga att du är ensam ägare av en lägenhet (bl.a.) och vill undanta endast denna från en bodelning kan du genom 12:2 göra detta på två olika sätt:

Endera väljer du att undvika en bodelning helt och behåller lägenheten och övrigt giftorättsgods, men detta innebär även att du inte får rätt till något av den avlidne makens giftorättsgods. Eller så undantar du så stor del av giftorättsgodset som lägenheten (m.m.) motsvarar; låt säga att lägenheten motsvarar 80 % av ditt giftorättsgods. I sådant fall kan du begära att ni bodelar 20 % av vardera makes giftorättsgods.

Allt som du är ägare av och som alltså är DITT giftorättsgods kan alltså undantas från att behöva bodelas genom 12:2, men följden blir att den avlidne makens egendom då inte heller kommer att ingå i bodelningen.
På så sätt behöver lägenheten ej ingå i bodelning i de fall 12:2 är tillämplig. Jag hoppas detta ger svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000