Jämkning till förmån för överlevande make 12:2 Äktenskapsbalk

När det gäller alla råd som nämns hur ett särkullebarns arv kan påverkas så nämns ord som äktenskapsförord, testamente, laglott och arvslott. Ingenstans nämns det som jag råkade ut för när min far dog. De hade inget äktenskapsförord och inget testamente. Utan det hänvisades till en paragraf i lagtexten som gick ut på att pappas fru behöll det hon ägde och pappa han ägde. Frun ägde allt och pappa ägde ingenting så därför blev det inte en krona till mig. Fortfarande förstår jag inte hur det kunde vara så enkelt att göra mig arvslös trots att de inte skrivit några papper överhuvudtaget? Kan någon förklara och varför nämns inte detta någonstans? Jag har aldrig hört talas om den varken förr eller senare och ingen som jag pratar med detta om heller.

Lawline svarar

Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.

Jämkning vid bodelning

Regeln du nämner är 12:2 Äktenskapsbalk, det är en jämkningsregel till förmån för den överlevande maken vid dödsfall. Regeln innebär att någon bodelning inte görs, utan att var och en behåller det giftorättsgods som denne ägde. Det är vanligt att gifta personer äger egendom gemensamt, eller har liknande ekonomiska förhållanden, då brukar regeln inte tillämpas. Det är den överlevande maken som kan välja att tillämpa regeln.

Laglott

Är inget skrivet ärver barnen allt efter en förälder (2:1 Ärvdabalk). Om föräldern har skrivit testamente har barnen ändå rätt till hälften (7:1 Ärvdabalk), detta är barnens laglott. Det finns också ett förstärkt laglottsskydd som innebär att om någon försöker kringgå laglotten genom en rättshandling, så kan detta vinnas tillbaka (7:4 Ärvdabalk).

I ditt fall

Om det var så att din far inte ägde något av värde, och sedan gifte sig med en förmögen kvinna, finns det inte mycket du kan göra. Det finns inte heller något att göra om din far levde upp sina tillgångar. Om det däremot var så att din far hade tillgångar, men skänkte dessa till sin fru eller andra som gåvor för att kringgå laglotten, och han därför saknade tillgångar, då kan det förstärkta laglottsskyddet bli aktuellt (7:4 Ärvdabalk). Om din far har gett bort sin egendom för att kringgå laglotten måste du väcka talan inom ett år från det att bouppteckningen avslutades. Funderar du på att väcka talan om förstärkt laglottsskydd rekommenderar jag dig att anlita en jurist.

Tack för att du kontaktade lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på lawline, 08-533 300 04

Ebba EkstrandRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000