Jämkning sambolagen

Hej, jag och min sambo gjorde slut för två månader sen. Vi köpte en bostad ihop för cirka fyra månader sen. Men det är jag som har betalat allt och stått på alla lån inklusive alla avtal på lägenheten. Hon vet att det bara är jag som har betalat på lån och lägenheten. Men idag kom hon och sa att hon sa att hon har rätt till halva bostaden. Stämmer det här verkligen? Finns det inget man kan göra åt detta?

Lawline svarar

Hej Niclas,

Sambolagen (SamboL) är tillämplig på erat förhållande, https://lagen.nu/2003:376.

Enligt 3 § SamboL ska bl.a bostad som förvärvats för gemensam användning ingå vid en bodelning. Enligt din beskrivning så har bostaden förvärvats för gemensam användning, och den ska därför delas lika mellan dig och din fd sambo enligt 14 § samboL efter det att det gjorts avdrag för skulder. Det går att avtala bort sambolagen, men det verkar ni inte ha gjort.

Det som jag rekommenderar dig att göra är att åberopa 15 § samboL som säger " I den mån det med hänsyn särskilt till samboförhållandets längd men även till sambornas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är oskäligt att en sambo när samlevnaden upphör skall lämna egendom till den andra i den omfattning som följer av 12-14 §§, skall bodelningen i stället göras så att den förstnämnda sambon får behålla mer av sin egendom. Är en sambo försatt i konkurs när bodelningen skall förrättas eller finns det andra särskilda skäl att inte dela sambornas egendom, skall varje sambo behålla sin egendom som sin andel."

Med tanke på att samboförhållandet var mycket kort finns det goda förutsättningar att jämka din f.d sambos rätt till lägenheten. Hur mycket som kan jämkas är dock svårt att förutse.

Vill du ha hjälp av en jurist som kan företräda dina ekonomiska rättigheter i eran separation rekommenderar jag dig att ta hjälp av vår samarbetspartner familjens jurist, du kan boka en tid här http://lawline.se/boka.

Vänligen


Rådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning