Jämkning och tolkning av testamentsförordnande

Min farmor har i ett testamente blivit testamentets 1/5 av kvarlåtenskapen efter sin syster. Systern har inga barn och maken är död.

Om min farmor inte finns i livet ska hennes kvarlåtenskap enligt önskemål komma de övriga 4 till godo.

Då min pappa inte är i livet så är jag den rättmäte arvingen till min farmor.

Kan jag genom jämkning av testamentet få ut min arvs eller laglott från hennes del av arvet.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hinner systern dö före din farmor kommer hon att få sin femtedel och du kommer att ärva efter din farmor enligt den legala arvsrätten enligt 2 kap Ärvdabalken (ÄB).

Om en testamentstagare har avlidit före testator uppkommer frågan, om inte testator kan ha avsett att annan skulle träda i den utsedda testamentstagarens ställe. 11 kap 6 § ÄB innehåller en tolkningsregel för det fall att testamenttagare dör innan dennes rätt inrätt eller att testamentet annars inte kan verkställas i vad tagaren angår. Tolkningsregeln innebär, att testamenttagarens avkomlingar får träda i dennes ställe. Exempelvis ett förordnande till ett barn till testator kan enligt denna princip komma barnbarn till godo. Regeln gäller även fall då testamenttagaren tillhör andra eller tredje arvklassen, dvs de arvsklasser som utgår från arvlåtarens föräldrar respektive far och morföräldrar. Rätten för testamenttagarens avkomlingar att inträda i förordnandet till tagarens förmån har alltså knutits till ett sådant släktförhållande mellan testator och testamenttagaren, att den senares avkomlingar skulle haft rätt att inträda för den händelse att det varit fråga om arv efter testator. Observera att denna regeln endast gäller om det inte finns något annat föreskrivet i testamentet.

När det kommer till arv måste man tömma ut varje arvsklass. Hade systern haft barn hade de ärvt allt. Nu har hon inte barn eller make så arvet ska enligt den legala arvsfördelningen då gå till din farmors och hennes systers föräldrar. Men troligtvis är de också döda och då träder syskon i dess ställe. Om din farmor dör träder du i hennes ställe. Allt detta framgår av 2 kap ÄB. Dock spelar den legala arvsfördelningen ingen roll om det finns ett testamente som föreskriver annat. Här verkar det dock som att testamentet föreskriver att om din farmor hinner dö före systern så ska kvarlåtenskapen delas på fyra istället för på fem. För att undvika tolkningstvister är det tillåtet att föreskriva på detta sättet eftersom det anger hur kvarlåtenskapen ska fördelas om testamenttagaren skulle komma att dö innan testorn. Enligt 11 kap 1 § ÄB går man alltid efter testatorns yttersta vilja och eftersom att det står i testamentet hur det ska fördelas så spelar 11 kap 6 § ingen roll, utan det som står i testamentet gäller. Dvs kvarlåtenskapen kommer gå till de fyra andra och inte till dig om din farmor hinner dö före.

När det gäller jämkning av testamente tillfaller den jämkningsmöjligheten endast testamentgivarens bröstarvingar, dvs om systern hade haft barn så hade det varit dem som kunnat påkalla jämkning för att få ut sin laglott. (se 7 kap 4 § ÄB) Du kan alltså inte påkalla jämkning av din farmors systers testamente för att få ut din farmors del av testamentet.

Hoppas det var svar på dina fråga!

Med vänliga hälsningar

Gustav PerssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning