Jämkning enligt 15 § vid bodelning mellan sambor

FRÅGA
Hej min sambo och jag ska separera. Vi äger ett hus tillsammans som vi köpt för att bo tillsammans i. Jag betalade 100000 i kontanter som jag fått i vinst på en försäljning av en bostad. Han har inte betalat något. Jag har dessutom stått för att betala räntan på huslånet, då min sambo varit föräldraledig med våra barn.Vad gäller? Har min sambo rätt till hälften av de pengar jag betalade kontant på huset när vi köpte det? Jag har hört något om en "skälighetsprincip" och att det innebär om man varit sambo mindre än fem år så behöver jag inte dela med mig av min miljon? Vad gäller för eventuell vinst när vi säljer?
SVAR

Hejsan! Tack för att du vänder dig till Lawline.

När ett samboförhållande upphör och samborna inte har upprättat ett samboavtal ska en bodelning göras om någon av samborna begär det, 8 § SamboL. Bodelningen ska göras av er samboegendom, dvs. bohag och bostad som förvärvats för gemensam användning, 3 § SamboL.

Detta innebär att din sambo enligt huvudregeln har rätt till bland annat hälften av marknadsvärdet för er gemensamma bostad med avdrag för dina skulder hänförliga till samboegendomen, 14 § SamboL. Det finns dock precis som du nämner en möjlighet att i vissa fall jämka utfallet av en bodelningen, 15 § SamboL. Den fem års regel du nämner kommer från motsvarande jämkningsregel i äktenskapsbalken. Denna regel har dock inte avsett bostad och bohag som anskaffats för makarnas gemensamma användning. I ett samboförhållande utgörs en bodelning som ovan nämnts endast av bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning. Enligt förarbetena till sambolagen bör därför inte denna femårsschablon läggas till grund för tillämpningen av jämkningsregeln. Det är dock svårt att ge ett korrekt svar utan insyn i övriga ekonomiska omständigheter som kan ha betydelse vid en jämkning.

Jag rekommenderar därför att du bokar tid hos en erfaren familjejurist som är specialiserad på just sådana här frågor. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.

Lycka till!

Jakob Melander
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2925)
2021-06-14 Häva samboavtal
2021-06-14 När ska en bostad räknas som samboegendom?
2021-06-14 Kan sambo kräva del av arv?
2021-06-13 Hur undantar man en lägenhet för sambors gemensamma bruk från en bodelning?

Alla besvarade frågor (93196)