FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTÖvrigt23/02/2015

Jämkning enligt 12:2 ÄktB

Vid bouppteckningen efter min fars bortgång (jag är särkullbarn) åberopade hans fru ÄktB 12:2. Min far ägde en del arvegods i form av matsilver, smycken och en del antika möbler. Som jag tolkar 12:2 skall jag ärva min fars giftorättsgods "rakt av" och hans fru behålla sitt dito. Detta skulle oxå innebära att det egentliga värdet på silver, smycken och möbler är ointressant eftersom jag skall ha det oavsett värde.

Mitt problem är att den person på begravningsbyrån som vi anlitat för att hjälpa till med skiftet hävdar att det bara är den relativa fördelningen som är intressant, dvs att om min fars frus giftorättsgods är värt ex. 300 000 och min fars 100 000 så skall hon vid skiftet ha pengar, saker etc till ett totalt värde av 300 000 och jag skall ha motsvarande till ett värde av 100 000 men vem som skall ha vad är upp till oss att komma överens om. Han menar således att rätten till del i den andres giftorättsgods kvarstår trots att ÄktB 12:2 åberopats. Har han rätt?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga.

12:2 ÄktB behandlar andelarna och storleken på andelarna som parterna skall ha. Därefter skall en lottläggning göras där man avgör vem som skall få vad. Då finns det ingenting som hindrar att den efterlevande kan överta egendom som varit den avlidnes om den efterlevande då lämnar vederlag från sitt giftorättsgods.

Vänligen

Hanna SkoglundRådgivare
Hittade du inte det du sökte?