Jämkning av testamenten

2016-08-03 i Bröstarvinge
FRÅGA
hej,jag undrar när jämkning blir aktuellt vid fördelning av arv, dvs om man utgår från ett gift par med barn och så vidare. Ni får gärna bistå med lite siffror och laghänvisningar så att man förstår?Hur räknar på jämkningen, hur och när vet man att man som tex bröstarvinge ska påkalla jämkning?Ni får gärna fritt beskriva ett scenario, där jämkning behövs och där det inte behövs. tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Det är som bekant inte obligatoriskt att skriva ett testamente. Om detta inte görs sker arvsfördelningen enligt 2 kap. ärvdabalken. Det innebär alltså att arvet ska delas lika mellan bröstarvingarna. Om det inte finns några sådana går man vidare till andra arvsklassen (2 kap. 2 § ärvdabalken), osv. Bröstarvingar är arvlåtarens avkomlingar, dvs. antingen biologiska eller adopterade barn.

Det är endast i egenskap av bröstarvinge som det är möjligt att påkalla jämkning av testamente om det finns ett sådant, se här. Ett testamente är det enda avtalet som kan anses som ensidigt, dvs. det krävs ingen motpart. Dock krävs det att det är upprättat enligt reglerna i 10 kap. ärvdabalken för att vara giltigt. Om testamentet är ogiltigt sker fördelningen av arvet enligt huvudreglerna ovan.

Det som enligt lag ska tillfalla en bröstarvinge kallas för arvslott. Hälften av arvslotten är den sk laglotten. Detta är vad man som bröstarvinge har rätt att få ut vid jämkning av testamentet.

Exempel 1: Om det inte funnits ett testamente skulle du ha ärvt 100 000 kr enligt ovan. Din arvslott är alltså 100 000 kr. I testamentet har arvslåtaren bett om att alla hens tillgångar ska tillfalla Cancerfonden. Då kan du i egenskap av bröstarvinge bägara jämkning av testamentet och därmed få ut din laglott, dvs. hälften av arvslotten, som i det här fallet är 50 000 kr.

Exempel 2: Vi utgår ifrån samma summor som i förra exemplet. I testamentet har arvslåtaren bett om att hälften av hens tillgångar ska tillfalla Cancerfonden. Då kan du inte begära jämkning eftersom du får ut din laglott redan i testamentet, dvs. 50 000 kr.

Jag hoppas att du fick lite vägledning av mitt svar! Du är välkommen att höra av dig igen vid behov.

Allt gott!

Med vänlig hälsning,

Sara Welin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (419)
2021-01-19 Ärver arvingarna skulder?
2021-01-14 Laglott och testamente
2021-01-10 Vem ärver mig?
2021-01-06 Får min mor sälja sin fastighet när vi har arvsrätten efter våran fader?

Alla besvarade frågor (88291)