Jämkning av testamente pga. att testamentstagaren bidragit till testators död

2017-07-08 i Testamente
FRÅGA
HejAntag att två personer är sambos och att båda har skrivit testamente där den andra är satt som ensam arvinge. De har inga barn.De har en gemensam bostadsrätt och en del pengar.Vad händer om den ene dör och den andre döms för grovt vållande till annans död av den avlidne sambon. Ärver den dömde ändå sin sambo eller går den dödes tillgångar ( hälften av lägenheten etc) till den dödes föräldrar?
SVAR

Hej! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga.

Enligt 15 kap 1 § st 1. Ärvdabalken(ÄB) har den som uppsåtligen dödar någon inte rätt att ärva denna person. I stycke 2 samma paragraf står det att samma princip gäller när någon orsakat annans död genom en uppsåtlig gärning som innefattat våld och utgjort brott. Uppsåt behöver inte föreligga till följden död utan till gärningen som föranleder döden, exv. misshandel som leder till döden. I din fråga redogör du inte för gärningen som ledde till döden utan skriver endast vad personen blev dömd för. Men på grund av att du säger att personen blev dömd för grovt vållande till annans död så är det troligt att gärningen innefattat ett medvetet risktagande av allvarligt slag, enligt 3 kap 7 § st. 2 p. 1 BrB.

Frågan om gärningsmannens rätt till arv eller testamente ska förverkas är inte beroende av om denne bedöms ha orsakat dödsfallet genom oaktsamhet. Det krävs däremot att dödsfallet var en adekvat följd av den uppsåtliga våldsgärningen, vilket det alltså bör vara om man blir dömd enligt 3 kap 7 § st 2. p.1 BrB.

När man förlorar rätten enligt 15 kap. 1 § ÄB så gäller sedan 15 kap 4 § ÄB som säger att om man förlorat rätten till arv enligt 1 § så ska det ses som att man dog före arvlåtaren. I den här situationen kommer testamentet jämkas på grund av att det ses som oskäligt att en testamentstagare som bidrar till att testator dör ska få rätt till arv från denne. I och med det så gäller den vanliga arvsordningen. Samborna hade inga barn och alltså ärver den dödes föräldrar enligt 2 kap 2 § st. 1 ÄB.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Isabella Vasiliou
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2977)
2021-11-30 Preskription av rätten till arv
2021-11-30 Om man inte vill halvsyskon ska kunna ärva
2021-11-30 Hur ärver särkullbarn och hur skapas enskild egendom?
2021-11-30 Fri förfoganderätt i testamente

Alla besvarade frågor (97585)