Jämkning av testamente och gåva som inkräktar på laglott

Hej, min farfar gick bort för ca 2 månader sedan och lämnar närmast efter sig två egna barn (min far och hans syster) samt sin maka. Nu efter hans bortgång, har det kommit fram att min farfar ett par år före sin död, ändrat sitt testamente och upprättat ett gåvobrev som berättigar hans efterlevande maka rätt till hela fastigheten. Detta kom som en rejäl överraskning, inte minst då bostaden är min fars barndomshem. Betyder detta gåvobrev att min far och hans hans syster inte har någon arvsrätt överhuvudtaget och vad gäller nu när bostaden ska säljas?Makan har tre egna barn sedan tidigare äktenskap och de har inga gemensamma barn. Kan man bestrida detta?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bodelning

Det framgår inte om fastigheten utgjorde giftorättsgods eller om den var din farfars enskilda egendom. Om den utgjorde giftorättsgods ingår den i den bodelning som ska ske innan arvskiftet (23 kap. 1 § ärvdabalken). Makarnas tillgångar läggs då ihop efter att skulderna dragits av och delas mellan makarna. Hur stort arvet efter den avlidne blir beror alltså på utfallet av bodelningen och den efterlevande makan kan ha rätt till en del av fastigheten genom bodelningen.

Testamentet

Som bröstarvingar har din far och hans syster rätt till hälften arvet efter deras far vilket utgör deras laglott (7 kap. 1 § ÄB). Då de är särkullbarn har de rätt att få ut sin laglott när deras far avlidit och behöver inte vänta på att hans efterlevande maka ska avlida. Om ett testamente inkräktar på bröstarvingarnas laglott kan det jämkas (7 kap. 3 § ÄB). Det framgår inte om fastigheten är den enda tillgången efter din farfar men jag utgår från att så är fallet. Om det är i testamentet som det uppges att fastigheten ska tillfalla hans efterlevande maka kan din far och hans syster begära att testamentet ska jämkas och att de ska få ut sin laglott vilket innebär hälften av arvslotten.

Gåvobrevet

Det låter på din fråga som att det sedan tidigare även finns ett gåvobrev där din farfar överlåter fastigheten som gåva till sin maka. Beroende på omständigheterna kan det vara möjligt att tillämpa 7 kap. 4 § ÄB för att jämka gåvan. För att regeln ska vara tillämplig krävs att egendomen har givits som gåva och att syftet med gåvan varit att påverka det framtida arvet. Exempel på sådana gåvor som omfattas av jämkningsregeln är gåvor som arvlåtaren kan ha nytta av fram till sin död trots att de har givits bort som gåva.

Sammanfattning

Om det endast är i testamentet fastigheten har överlåtits till den efterlevande makan går det att jämka detta för att din far och hans syster ska få ut sin laglott. Även om fastigheten getts bort tidigare genom ett gåvobrev är det möjligt att jämka gåvan och återföra den till dödsboet, men det beror på de närmare omständigheterna och om det går att visa att gåvan är att likställa med ett testamente.

Med vänliga hälsningar

Clara DanelidRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000