Jämkning av testamente för att få ut laglott

2016-04-14 i Testamente
FRÅGA
HejVi är fyra barn till avliden far, han har nu testamenterat sin lägenheten till tre av sina barn. Ingen fru eller sambo finns med i bilden.Har det fjärde barnet ingen rätt alls till lägenhetsarvet?Har hört talas om Jämkning på testamentet, vad innebär det?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om vad som gäller för arv hittar du i Ärvdabalken, se här.

Det fjärde barnets arvsrätt

Alla barn har enligt Ärvdabalkens 7 kap. 1§ rätt till viss del av en förälders arv när denne går bort. Detta kallas för att barnen har rätt att få ut sin laglott. Laglotten är enligt Ärvdabalkens 7 kap. 1§ hälften av arvslotten. Laglotten är med andra ord hälften av det som barnen skulle ha fått enligt den vanliga arvsordningen som säger att alla barnen delar lika på förälderns hela kvarlåtenskap. (Kvarlåtenskap = all den egendom som en person lämnar efter sig när hen går bort).

Det fjärde barnet har alltså rätt att få ut sin laglott även om din far har testamenterat sin lägenhet till tre av barnen.

Jämkning av testamentet

Beroende på hur stor din fars kvarlåtenskap är kan jämkning av testamentet bli aktuellt. Om den egendom som finns kvar när arvet efter lägenheten delats ut till de tre andra barnen inte räcker för att det fjärde barnet ska få ut sin laglott kan det fjärde barnet begära jämkning av testamentet, enligt Ärvdabalkens 7 kap. 3§ 1st. Då kan det vara så att de tre andra barnen måste dela med sig av lägenhetsarvet så att det fjärde barnet kan få ut sin laglott.

Om den egendom som finns kvar när lägenhetsarvet delats ut till de tre andra barnen räcker så att det fjärde barnet kan få ut sin laglott ändå har det fjärde barnet ingen rätt alls till lägenhetsarvet.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan alltså säga att det fjärde barnet har rätt att få ut en viss del av din fars arv, laglotten. Det fjärde barnet kan bara få rätt till en del av lägenhetsarvet om lägenhetsarvet till de tre andra barnen innebär att det fjärde barnet inte kan få ut sin laglott. Då kan det vara så att de tre andra barnen tvingas dela med sig av sitt arv så att det fjärde barnet kan få ut laglotten. För att det fjärde barnet ska få ut sin laglott krävs då att hen begär jämkning av testamentet.

Hoppas att detta gav svar på din fråga.

Om du har fler frågor angående vad som gäller kring din fars testamente skulle jag rekommendera att du bokar en tid hos Familjens jurist, det kan du göra här: lawline.se/boka

Vänligen,

Cecilia Sikström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2651)
2020-10-31 Kan man utesluta halvsyskon från arv?
2020-10-30 Kan min far testamentera sitt hus till någon annan än mig?
2020-10-30 Rätten att taga arv och upprättande av testamente
2020-10-30 Kan testamentstagares barn ärva efter testator?

Alla besvarade frågor (85658)