Jämkning av testamente för att få ut laglott

2016-01-21 i Testamente
FRÅGA
Om det i skrivet testamente står att all kvarlåtenskap skall delas lika mellan våra 2 barnbarn, blir jag som barnens mor och bröstarvinge arvslös?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Bestämmelser om arv hittar du i ärvdabalken. Genom ett testamente kan arvlåtaren förordna om sin kvarlåtenskap. Det finns dock begränsningar i rätten att upprätta testamente. Du skriver att din mor och far har upprättat ett testamente, enligt vilket dina barn ska ärva all deras kvarlåtenskap. Som bröstarvinge har du dock alltid rätt till din laglott, vilken motsvarar hälften av din arvslott (7 kap. 1 §). Om du är enda bröstarvingen har du således rätt till hälften av den kvarlåtenskap som dina föräldrar efterlämnar.

Jag utgår från att det upprättade testamentet uppfyller formkraven (se 10 kap.) och därmed är giltigt. För att du ska ha rätt att få ut din laglott måste du därför påkalla jämkning av testamentet. Detta gör du genom att meddela testamentstagaren om ditt anspråk. Du kan även väcka talan i domstol. Tänk på att du måste meddela testamentstagaren alternativt väcka talan inom sex månader från det att du tog del av testamentet, för att din rätt inte ska gå förlorad (7 kap. 3 §).

Hoppas att detta gav svar på din fråga!

Vänligen,

Desirée Wiberg Hammar
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2680)
2020-11-23 Kan testamente till gemensamma barns fördel inskränka efterlevande makens rätt till arv?
2020-11-23 Alla arvingar utom bröstarvingar kan uteslutas genom testamente
2020-11-23 Får farmor bevittna testamente där barnbarn är testamentstagare?
2020-11-22 Vad händer med underårigas arv?

Alla besvarade frågor (86530)