Jämkning av testamente

Hej, jag undrar följande, kan man som bröstarvinge begära jämkning av testamentet när ens mamma gått bort men pappan lever oavsett vad som står skrivit i deras gemensamma testamente. Som jag förstått är pappan testamentstagare, vad innebär i så fall jämkningen?

Lawline svarar

Hej och tack att du vänder sig till Lawline!

Då din fråga handlar om testamente blir ärvdabalken (ÄB) tillämplig lag.

I och med att jag inte vet hur situationen utgår jag ifrån att modern och fadern upprättat ett inbördes testamente som ger den efterlevande maken/sambon arvsrätt efter den första. Vad gäller testamente finns det alltid en rätt för bröstarvingar att begära ut sin laglott genom att påkalla jämkning av testamente enligt 7 kap 3 § ÄB. Enligt 7 kap 1 § ÄB är laglotten halva arvslotten, dvs. vad en bröstarvinge skulle ärvt om hela arvlåtarens kvarlåtenskap delats mellan dennes bröstarvingar.

Skulle modern och fadern varit gifta och haft gemensamma barn kommer maken att ärva den avlidne maken före barnen enligt 3 kap 1 § ÄB, dock med så kallat fri förfoganderätt vilket betyder att den arvsberättigade maken har rätt att använda tillgångarna under sin livstid men däremot inte att genom testamente testamentera bort egendomen. Barnen blir därmed enligt 3 kap 2 § ÄB, vid faderns bortgång berättigad till arv efter honom och efterarv efter sin mor.

Med ett inbördes testamente som tidigare nämnts kan dock denna fira förfoganderätt övergå till en full äganderätt, dvs. att det står testamentstagaren fritt att välja vad hen vill göra med egendomen. I detta fall är det viktigt att påkalla jämkning av testamente för att tillvarata sin rätt och få ut sin laglott.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Isabelle NordinRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning