FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTLaglott10/06/2015

Jämkning av testamente

Hej

Vi flera syskon vars far dog och testamenterade hela sin egendom till ett av oss syskon.

När och hur kräver vi vår laglott?

Lawline svarar

Hej! Tack för att ni vänder dig till lawline med er fråga.

Frågor kring arv regleras i Ärvdabalken (ÄB). Som bröstarvingar till arvlåtaren, er far i detta fallet, har ni alla en lagfäst rätt till lika stor del i arvet, se (https://lagen.nu/1958:637#K2P1S2). I 7 kap 1§ ÄB står det att hälften av den arvslott, som enligt lag tillkommer bröstarvinge, utgör hans laglott. Det är alltså laglotten som varje bröstarvinge har rätt till och den kan inte testamenteras bort. Oavsett hur er far har testamenterat bort sin kvarlåtenskap har ni alltså rätt till er respektive laglott.

För att få ut er laglott så krävs det att ni påkallar jämkning av testamentet, se (https://lagen.nu/1958:637#K7P3S1 ). Jämkning måste begäras inom sex månader från och med tidpunkten då testamentet delgivits. Att ett testamente jämkas innebär att ni får ut er laglott men att testamentet i övrigt ska gälla och inte ogiltigförklaras. Jämkningen görs enklast genom att ni meddelar ert anspråk till testamentstagaren, i detta fall ett av era syskon. Ni kan meddela testamentstagaren direkt, exempelvis vid bouppteckningen. Om testamentstagaren inte accepterar begäran om jämkning, eller om ni föredrar det, kan ni väcka talan om jämkning vid domstol.


Hoppas att ni fick svar på er fråga!


Angelica AhlströmRådgivare