Jämkning av testamente

2015-01-20 i Laglott
FRÅGA
Hejmin far gick bort för ett tag sen, han var omgift,jag är särkullbarn, de har hus som det påstår har skrivit över till den nya kvinnan, han har 5 fordon som står på honom, det finns testamente som de står att hon ska ärva allt o om hon dör så ska deras församling få allt och det finns äktenskapsförord, vad har jag för rätt i detta läge,vad ärver jag och hur mycket i %
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. En bröstarvinge (barn, barnbarn osv.) har rätt att åtminstone få halva arvet efter sina föräldrar. Denna rätt tillkommer genom laglotten (7 kap. 1 § ärvdabalken). Skulle din rätt till laglott kränkas genom att din far testamenterar bort all egendom, har du rätt, och bör, påkalla jämkning av testamentet (7 kap. 3 §). En jämkning måste påkallas senast sex månader efter att du delgivits testamentet (7 kap. 3 § 3 st.). Du har ingen rätt att kräva din laglott efter dessa sex månader. Du behöver inte väcka talan i domstol om jämkning, för att det ska räknas som en giltig begäran om jämkning. Det räcker med att du riktar ditt anspråk mot testamentstagaren (den som på grund av testamentet får arvet). Skulle testamentstagaren motsätta sig din rätt till arv, bör du antingen förordna en jurist eller väcka talan i domstol.

I normalfallet ärver den efterlevande maken från den avlidna maken. När sedan denna make avlidit, får bröstarvingarna dela på det återstående arvet. Ett särkullbarn har däremot rätt att omedelbart utfå sitt arv efter sin förälder (3 kap. 1 §). Sålunda föranleder detta att trots att din far testamenterat bort allt till hans nya maka, och hädanefter församlingen, har du som särkullbarn rätten att kräva din laglott. Du måste påkalla jämkning hos den som får arvet och begäran om jämkning ska ske inom sex månader från delgivningen.

Vänliga hälsningar,

Katarina Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (745)
2020-06-30 Har jag rätt att ärva min portugisiska far?
2020-06-30 Kan man testamentera en större del av sina tillgångar till ett av sina barn?
2020-06-25 Kan man göra sina barn arvslösa?
2020-06-06 Kan jag åberopa det förstärkta laglottsskyddet?

Alla besvarade frågor (81673)