Jämkning av samboavtal

FRÅGA
Kan man göra undantag från ett samboavtal när barn finns med i bilden och den ena partnern mestadels varit hemma och tagit hand om hem o barn medan den andra kunnat jobba?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns inget rakt ja- eller nej-svar på din fråga.

I den mån ett villkor i ett samboavtal är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden eller omständigheterna i övrigt, får avtalet jämkas eller lämnas utan avseende vid bodelningen (9 § tredje stycket sambolagen). Bestämmelsen är vag, av det enkla skälet att den måste vara mycket flexibel för att kunna skydda svagare parter i det enskilda fallet. Paragrafen är istället beroende av tolkning av huruvida avtalet är oskäligt i det enskilda fallet.

Det är varken så att hemmavarande med barn kategoriskt innebär att ett samboavtal kan jämkas, eller att det inte kan det. Dessvärre vet jag för lite om omständigheterna i stort i ert fall, exempelvis vad som står i avtalet och hur era respektive ekonomiska situationer ser ut. Jag kan däremot råda dig att tala med en av Lawlines jurister. Du kan vända dig till oss på Lawline per telefon 08-533 300 04 (öppettider mån–fre kl 10–16) eller e-post info@lawline.se.

Vänligen,

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2724)
2020-09-18 Sambor med gemensamt barn - kan barnet kräva hälften av den gemensamt ägda bostadsrätten?
2020-09-18 Hur mycket har en efterlevande sambo rätt att få ut vid bodelning?
2020-09-16 Vad kan kostnaden för att köpa ut någon från gemensam bostad bli och hur går det till?
2020-09-15 Sambolagen

Alla besvarade frågor (84122)