Jämkning av gåva

2015-06-04 i Laglott
FRÅGA
Min man är särkullebarn, var på bouppteckning nu efter pappans död.Han har två halvsyskon som pappan givit allt 2 hus plus skog, huset i Arvika är väl värdet 1-1,5 miljoner och sommarstugan plus skogen är väl värdet ungefär samma, de har fått det som gåva så min man får alltså ingen ting förutom kostnaden av pappas begravning och en gammal bil och några börsor.Halvsyskonen fick boninghuset en sommasrstugan och skogen.Får det gå till så.Det stod att det var Gåva men inte förskott på arvet kan man överklaga.Min man har aldrig fått kontakt med sin far trots att han skrivit till honom. Min man var på bouppteckning igår hos en revisorsfirma i Stockholm.Vi känner oss väldigt besvikna för jag har råkat ut för samma sak när min pappa dog.Min mamma "gav" bort all skog till min äldre bror.Så de kan inte säga att man inte kan bli ARVSLÖS.MVH Britt Ek Torsby Värmland.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vi kan börja med att konstatera att Ärvdabalken (1958:637) (ÄB) är tillämplig i detta fall. I 2 kap 1§ ÄB stadgas att bröstarvingar ärver sina avlidna föräldrar. Arvlåtarens barn har som huvudregel rätt till en lika stor lott som de andra bröstarvingarna. Vidare stadgas i 7 kap 1§ ÄB att hälften av den arvslott, som enligt lag tillkommer bröstarvinge, utgör hans laglott. Denna laglott har varje bröstarvinge rätt till, och kan ej testamenteras bort. Eftersom din man är särkullbarn till arvlåtaren, har din man rätten att få ut sin laglott direkt vilket följer av 3 kap 1§ ÄB.

Av din fråga framgår att det har skett en gåva till din mans halvsyskon före faderns död. I 7 kap 4§ ÄB stadgas att om arvlåtaren har givit bort egendom under sådana omständigheter eller på sådana villkor att gåvan till syftet är att likställa med testamente ska den bortgivna egendomen återbäras. Om det inte kan ske ska ersättning istället utgå. Det innebär att tex gåvor som givits på grund av ett kommande dödsfall kan återbäras. Gåvor som givits bort tidigare kommer beaktas om ändamålet med gåvorna har varit att ordna successionen efter givarens död. Även när en arvlåtare givit bort egendom med vissa villkor, kan gåvan jämställas med testamente och ska då återgå enligt denna paragraf. Sådana villkor kan vara bland annat att arvlåtaren får behålla viss nyttjanderätt till egendomen. Generationsskiften av exempelvis fastigheter kan vara sådana gåvor som ska återbäras.

Om 7 kap 4§ ÄB är tillämplig, kommer laglotten din man har rätt till beräknas på följande sätt: avlåtarens kvarlåtenskap ökas med gåvornas värde. Därefter beräknas laglotten på vanligt sätt, alltså arvslotten (kvarlåtenskapen + gåvornas värde) delas med två, vilket följer av 7 kap 1§ ÄB. Värdet på gåvorna som ska beaktas är det gåvornas marknadsvärde då boet utreds, vilket följer av domstolspraxis.

För att få ut laglotten, krävs därefter att din man påkallar jämkning av gåvan enligt 7 kap 4§ 2st ÄB. En sådan talan måste väckas inom ett år från det att bouppteckningen avslutades. Gåvotagarna måste återbära den delen av gåvan som är din mans laglott eller betala ersättning motsvarande värdet på den del av gåvan som ska återgå.

Detta innebär alltså att kvarlåtenskapen efter arvlåtaren ska ökas med värdet på fastigheterna (vilket enligt frågan uppgår till ca 3 miljoner). Därefter görs en beräkning av bröstarvingarnas laglott, som alltså är arvslotten dividerat med två. Laglotten delas därefter ut på samtliga bröstarvingar. Din mans halvsyskon kommer därför bli skyldiga att återbära ett visst värde av gåvorna till förmån för att er man ska få ut sin laglott.

Jag skulle rekommendera dig att kontakta en jurist för vidare konsultation och eventuell hjälp med bodelningen. Vi på Lawline samarbetar med erfarna jurister inom familjerätt. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.

Vänliga hälsningar,

Julia Ekerot
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (749)
2020-08-08 Barns Laglott
2020-07-31 Arv - biologiska föräldrar som inte varit delaktiga i barns liv.
2020-07-13 Hur mycket får särkullbarnen om de begär sin laglott?
2020-07-03 Är ett testamente som ger ensambarn 25 % av arvet giltigt?

Alla besvarade frågor (82663)