Jämkning av förmånstagarförordnande

FRÅGA
Min pappa dog i okt 2020, han dog i alzheimers som han vart diagnostiserad med 2013. Han va sambo/särbo med en kvinna fram till och med 2011-2012, han har således skrivit henne som förmånstagare för sin livförsäkring. Dom har alltså inte haft någon kontakt alls sedan 2012. Vi har lämnat in och bestridit detta till Skandia, så dom har betalat pengarna till länsstyrelsen i väntan på förlikning eller dom. Min fråga är hur går jag vidare? Om vi går vidare, har vi någon chans att vinna? Mvh
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag utgår ifrån att frågan rör en privat individuell livförsäkring.

Privata individuella livförsäkringar regleras av Försäkringsavtalslagen (FAL). I 14 kap. FAL finns det regler om förmånstagarförordnande.

Det finns tolkningsregler där det t. ex framgår att om han inte skrivit namnet på personen utan endast skrivit sambo i förordnandet, så ska det tolkas som den person som han sammanbor med vid sin död (14 kap. 6 § FAL).

Det finns också regler om jämkning (14 kap. 7 § FAL). Jämkning innebär att förordnandet helt eller delvis tillfaller den som begärt jämkning. Bröstarvingar, det vill säga barn har rätt att begära jämkning.

Enligt paragrafen ska jämkning ske om det vore oskäligt att inte jämka. Vid prövningen av detta skall särskilt beaktas skälen till förordnandet och de ekonomiska förhållandena hos de olika parterna.

I de så kallade förarbetet till lagen (1986/87:86 s 102-106) står det att det ska göras en helhetsbedömning från fall till fall när man avgör om jämkning ska göras eller inte. Något som ändå nämns är det kan ligga nära till hands med jämkning om den som tagit livförsäkringen ingått ett samboförhållande med en ny person som inte är förälder till dennes barn och det förhållandet varat bara en kort tid och barnen har haft anledning att räkna med att försäkringen skulle gälla till förmån för dem.

I 14 kap. 7 § 4 st. FAL framgår att den som vill begära jämkning ska väcka talan mot förmånstagaren inom ett år efter bouppteckning.

Sammanfattningsvis är det alltså svårt att bedöma chanserna för er att vinna, då jämkning avgörs från fall till fall.

Franck Olofsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (970)
2021-10-12 Fördelning av arv när giftorättsgodset är testamenterat till efterlevande hustru
2021-10-05 Kan vi ärver vår styvmamma om hon inte har några legala arvingar?
2021-09-30 Kan ni hjälpa mig med ett testamente?
2021-09-29 Är adopterade arvsberättigade?

Alla besvarade frågor (96614)