Jämkning av bodelning vid kort äktenskap

2021-10-18 i Bodelning
FRÅGA
Hej. Undrar om jag efter att ha varit gift i snart 3,5 år med en man som ägde när jag flyttade in tomt och hus ett färdigbyggt o nu ett nytt byggt färdigt för ett år sedan. Vi har inget äktenskapsförord. Har jag har rätt till min giftorättsdel och är det hälften av egendomen om vi skiljer oss nu? Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar frågan som att din man äger tre fastigheter och att du funderar på vad som händer med dem om ni skiljer er. Jag uppfattar det som att han har köpt fastigheterna, och alltså inte fått dem i gåva eller arv. Har han fått dem av någon i gåva eller arv kan det påverka bedömningen. Det kan också påverka bedömningen om din man tagit lån för att betala fastigheterna eller har andra lån. Eftersom det inte nämns utgår jag från att det inte finns några avsevärda lån.

Bodelning

Precis som du påpekar delas er egendom upp mellan er om ni skiljer er (juridiskt kallas det äktenskapsskillnad). Uppdelningen kallas för bodelning och regleras i äktenskapsbalken (1987:230), ÄktB, 9-13 kap. Du har också rätt i att huvudregeln är att man får hälften av egendomen vid bodelningen om man inte har äktenskapsförord.

Mer specifikt är det era gemensamma tillgångar som läggs ihop (det kallas för det totala boet) för att sedan delas lika på er båda (ÄktB 11 kap 3 §). Det är alltså inte bara fastigheterna som ingår i bodelningen, utan också det du äger. Om de tre fastigheterna har avsevärt större värde än era andra tillgångar är det dock sannolikt de som blir mest relevanta. Har ni alltså inga tillgångar av ekonomisk betydelse i övrigt blir det alltså i praktiken fastigheterna ni ska dela på (den andra egendomen delar ni också på, men den spelar ju inte så stor ekonomisk roll om den inte är värd så mycket).

Givet att det förutom fastigheterna inte finns något av betydande värde har du alltså rätt i att ni som regel ska dela dessa på hälften mellan er. Värt att poängtera är att du inte per automatik får delar av fastigheterna, utan din man kan välja att ge dig annan pengar istället (ÄktB 11 kap 7 och 9 §§).

Jämkning av bodelning

Som undantag från likadelningen finns möjlighet att vid bodelningen jämka (ungefär "rätta till") vad som ska ingå i bodelningen. I ert fall blir regeln om jämkning vid kortvarigt äktenskap sannolikt tillämplig (ÄktB 12 kap 1 §). Den innebär att vid äktenskap som varat en kortare tid kan fördelningen bli annan än hälften-hälften. Det är inte alltid helt tydligt hur fördelningen faktiskt ska bli, eftersom också "omständigheter i övrigt" ska beaktas. Som tumregel finns riktlinjen att äktenskap som varat kortare än fem år anses kortvariga (om ni har bott tillsammans innan äktenskapet kan det anses som att den tiden ingår i äktenskapstiden enligt bestämmelsen).

Ni har rätt att tillsammans välja beräkningsmodell för hur mycket som han har rätt att undanhålla från bodelningen. Om ni inte kan göra det finns det en riktlinje som säger att värdet den rikare maken ska bidra med till boet ska minskas till antalet år äktenskapet varat genom fem. I ert fall blir det 3,5/5=70%. Enligt den riktlinjen ska alltså din man få undanhålla 30% av värdet på sina tillgångar från boet. Det innebär att du får hälften av 70%, dvs 35% av värdet på fastigheterna.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sägas att du sannolikt, om ni skulle skilja er nu, skulle få kring 35% av värdet på fastigheterna, förutsatt att varken du eller din man har annan egendom av avsevärd betydelse, och att det inte finns några lån inblandade.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Vidar Wicklund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2919)
2021-12-05 Värdering av egendom vid bodelning
2021-12-01 Bodelning?
2021-11-30 Kan enskild egendom tillhöra två personer?
2021-11-25 Dold samäganderätt – bostadsrätt

Alla besvarade frågor (97662)