Jämkning av äktenskapsförord

2018-10-07 i Enskild egendom
FRÅGA
Min pappa har gått bort. Han flyttade till ett hus med sin sambo 1995 men skrev huset på henne (han betalade en stor del av huset då han fått en stor summa pengar pga av en skada). Huset står ju iaf på henne. Nu gifte dom sig för ett par år sedan men skrev äktenskapsförord. All egendom står på henne så har inte vi barn på hans sida rätt till nått?
SVAR

Hej,

Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagreglering

Med tanke på att er far gifte sig innan hans bortgång blir äktenskapsbalken tillämplig. Enligt 9:1 Äktenskapsbalken ska man vid ett upplösande av äktenskap dela egendomen. Det stadgas vidare i 10 kap 1§ ÄktB att makarnas giftorättsgods då ska ingå. I ert fall finns dock ett äktenskapsförord, vilket innebär att egendomen enligt 7 kap 1§ ÄktB samt 7 kap 2§ 1p blir enskild. Dessvärre innebär detta att egendomen här inte ska vara med i bodelningen och att man som arvtagare inte har rätt till denna, trots att er far har bekostat en stor del.

Möjlighet till undantag

Det finns dock i ert fall en paragraf som kan vara till hjälp. Enligt 13 kap. 3§ ÄktB kan man nämligen jämka ett äktenskapsförord om resultatet ses som oskäligt. Med tanke på att det i förarbetet till lagen står "ett oskäligt resultat kan vara om en make efter långvarigt äktenskap pga äktenskapsförord skulle stå helt eller nästan helt utan egendom efter bodelning" används denna paragrafen sällan. Det framhålls även uttryckligen i samma förarbete att möjligheten bör användas restriktivt. Som ett resultat av att regleringen används sällan finns heller inte någon utbredd praxis man kan utgå ifrån. Det finns nämligen bara ett avgörande från Högsta domstolen: NJA 1993:583, där utfallet blev att ingen jämkning skulle ske.

Slutsats

Enligt huvudregeln ska alltså inte enskild egendom ingå i bodelningen vilket i sin tur innebär att ni som arvtagare inte har någon laglig rätt till denna. Möjligheten till jämkning finns, men det är väldigt svårt att uttala sig säkert i ett specifikt fall i och med den frånvarande praxisen. Jag skulle absolut rekommendera er att boka en tid med en jurist där ni kan gå igenom samtliga förutsättningar och då även gå igenom precis hur ert fall ser ut. Detta bokar ni enkelt på www.lawline.se/boka.

Jag hoppas det var svar på Din fråga!

Vänligen,

Alex Hallström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Enskild egendom (354)
2020-02-11 Vem får enskild egendom vid makas död?
2020-01-21 Krävs testamente för att egendom ska bli enskild egendom?
2020-01-19 Har ett äktenskapsförord företräde framför ett testamente?
2020-01-16 Vem ärver enskild egendom vid ett upprättat äktenskapsförord?

Alla besvarade frågor (77164)