Jämkning 12 kap. 2 § Äktenskapsbalken

FRÅGA
Kan ÄB 12:2 åberopas oavsett hur ekonomin ser ut efter att bouppteckningen är färdig? Ekonomin väldigt ojämn fördelad mellan makarna, vi som undrar är särkullebarn. Enligt kvarlevande hade de delad ekonomi. Finns värdepapper som vi anser att det är lika mycket våran mammas pengar.MVH Eva
SVAR

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Med tanke på innehållet i din fråga gissar jag att du menar 12:2 ÄktB, och jag kommer svara utifrån det. Regeln om jämkning i 12 kap. 2 § Äktenskapsbalken går att använda både till för- och nackdel för den efterlevande maken. Det är dock bara den efterlevande maken som kan begära jämkning enligt denna regel, och begäran om jämkning måste ske senast vid bodelningstillfället.

Hoppas det här var svar på din fråga.

Vänligen

Rebecca Axelsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll