Jaktvapentillstånd efter suicidförsök

2021-05-16 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej Har tappat mitt vapentillstånd efter ett suicid försök för snart ett år sedan. Har sedan barnsben levt med en kronisk sjukdom och isoleringen under corona ledde till ett enormt dumt misstag som gjordes i ett rop på hjälp. Har överklagat ett flertal gånger och ärendet har gått från polisen, till förvaltningsrätten till kammarrätten. Polisen kommer hela tiden med nya ursäkter och anklagelser utan bevis eller grunder att neka mig. (Kan de verkligen neka mig pga en anledning och sedan komma med nya anledningar nästa överklagan?)Jag gav till slut upp efter 6 månader. Kammarrätten avslog polisens alla anklagelser men nekade ändå mitt överklagande pga de tyckte att det inte gått tillräckligt lång tid sedan händelsen. Nu i sommar hade jag tänkt ge det hela ett nytt försök och undrar då vart jag ska vända mig efter ett tappat vapentillstånd? Hur lång tid efteråt är ungefär en lämplig tid att vänta innan det är värt att söka om vapentillstånd igen? Och vad kan tänkas att behövas ta med i ett sådant yttrande?Undrar även om ni kan ge offert/fast pris på att hjälpa mig i detta ärende eller att skriva ihop ett yttrande.Finns såklart en lång historia bakom händelsen och alla överklaganden men ville hålla detta någorlunda kort. Jakten och skyttet har varit en enormt stor del av mitt liv och det känns så otroligt tungt utan detta.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du vill jag berättar vad som behövs för att Polisen ska fatta ett annat beslut och ge dig vapentillstånd.

När Polisen får ändra ett beslut

Polisen får ändra ett beslut om de kommer fram till att beslutet är fel. De får ändra ett beslut på grund av att skälen till beslutet inte längre stämmer, eller att de bedömer att beslutet är fel av någon annan anledning (förvaltningslagen 37 §).

När Polisen måste ändra ett beslut

De ska ändra ett beslut som de bedömer är uppenbart fel på något viktigt sätt och att det går att ändra beslutet snabbt och enkelt (förvaltningslagen 38 §).

Annat som påverkar hur beslutet får ändras

Det får i regel inte vara en ändring som är till nackdel för dig (förvaltningslagen 38 §). Men Polisen kan i vissa fall ändå ha rätt att ändra beslutet till ens nackdel. Om man exempelvis medvetet säger saker som inte stämmer så får beslutet ändras till ens nackdel (förvaltningslagen 37 § st. 2).

Om du inte är nöjd med beslutet

Om du inte är nöjd med det nya beslutet får du, som med det första beslutet, överklaga. Det ska stå i Polisen beslut hur du gör det.

Ny ansökan om vapentillstånd och nytt beslut

Om det är samma omständigheter kommer, och ska, Polisen fatta samma beslut igen. Jag hittar inte några särskilda regler om hur ofta man får ansöka om vapentillstånd. Polisen får bara ge vapentillstånd om de har anledning att tro att vapnet inte kommer att missbrukas (vapenlagen 2 kap. 5 §). Att använda ett vapen avsett för jakt för att skada någon annan eller sig själv är att missbruka vapnet. Om det finns tecken på att man är olämplig att ha vapen på grund av medicinska skäl så kan det vara nödvändigt att visa att man faktiskt är lämplig genom ett läkarintyg. Min rekommendation är att fundera på om det är samma omständigheter som när du sökte och fick avslag förra gången. Som sagt, om det är samma omständigheter som när du ansökte och fick avslag kommer, och ska, Polisen fatta samma beslut igen.

Sammanfattning

Du kan ansöka om ett nytt vapentillstånd. Det är upp till Polisen att bestämma om dina omständigheter har ändrats tillräckligt, eller någon annan anledning, för att de ska fatta ett annorlunda beslut om vapentillståndet. Eftersom du inte berättade närmare varför Polisen menar att de nekar dig tillstånd är det vad jag kan säga nu. Du är välkommen att höra av dig igen om du fortfarande har frågor utifrån just dina omständigheter.

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Felix Höglund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (698)
2021-11-29 Kan man lämna ett förvaltningsbesvär och göra en laglighetsprövning?
2021-11-28 Får granne begära tillsyn trots att startbesked har lämnats av kommunen?
2021-11-25 Ska barnets pengar beaktas vid prövning av ekonomiskt bistånd?
2021-11-24 Påverkar sambor möjlighet till försörjningsstöd?

Alla besvarade frågor (97371)