Jag vill inte att gemensamma bostaden ska ingå vid bodelning

Vi köper nu en bostadsrätt. Vi har 2 särkullbarn var och 2 gemensamma.

Jag vill inte att lägenheten skall ingå i vår gemensamma egendom som skall fördelas om min make dör. Vilka dokument behövs? Jag vill känna mig trygg, min man är 10 år äldre än jag.

Lawline svarar

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då du och din make är gifta är Äktenskapsbalkens regler tillämpliga. En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom enligt 7 kap 1§ Äktenskapsbalken (ÄktB). Då det är giftorättgods som ingår i bodelning och då du inte vill att lägenheten ska ingå i eventuell bodelning bör alltså egendomen ses som enskild egendom. Enligt 7 kap 2§ 1p ÄktB är enskild egendom, egendom som till följd av äktenskapsförord ska vara enskild. Enligt 7 kap 3§ ÄktB kan ni som makar bestämma att lägenheten ska tillfalla dig som enskild egendom. Äktenskapsförord ska upprättas skriftligen, undertecknas av båda makarna och registreras hos Skatteverket. Om lägenheten ska tillfalla dig som enskild egendom är alltså detta något som ni måste komma överens om. Det finns dock en regel i 11 kap 8§ ÄktB som stadgar att den make som bäst behöver bostaden har rätt att överta denna, detta gäller oavsett att bostaden är enskild egendom genom äktenskapsförord. Vid denna behovsprövning ska det särskilt beaktas om det finns barn i äktenskapet och om någon av makarna får ensam vårdnad om barnen. Denne har då i regel rätt till bostaden. Andra omständigheter som kan påverka är makes möjlighet att skaffa bostad på annat håll, makes ålder och hälsa samt avstånd till makes arbetsplats.

Att uppmärksamma är även att då ni köper lägenheten tillsammans innebär ett äktenskapsförord som gör lägenheten till din enskilda egendom endast att det värde som din del av bostaden representerar hålls utanför bodelningen. För att äganderätten helt ska tillkomma dig och att lägenheten därmed ska hållas helt utanför bodelningen måste din make ge andra halvan till dig i gåva eller så måste du köpa ut honom under förutsättning att han gör anspråk på bostaden.

Ett annat alternativ är att din make upprättar ett testamente enligt 10 kap 1§ Ärvdabalken (ÄB) som ger dig rätt till lägenheten och värdet av denna. Då han dör och om du överlever honom kommer hans testamente tillämpas och du kommer ha rätt till lägenheten så länge inte hans barns laglott inskränks. Laglotten är enligt 7 kap 1§ ÄB hälften av arvslotten vilket är det som hans barn skulle erhållit i arv om det inte funnits något testamente. Barnen har alltså alltid rätt till sin laglott oavsett vad det står i ett testamente. Om din makes övriga tillgångar räcker för att barnen ska erhålla sina laglotter kommer du då att erhålla lägenheten i enlighet med testamentet. Om det inte finns övriga tillgångar kommer testamentet vara ogiltigt i den delen som inskränker barnens laglott.

Hoppas detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att återkomma!
Med Vänlig Hälsning

Felicia LundgrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Enskild egendom? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000