Jag vill ge en gåva till mina barn, och vill att gåvan ska vara deras enskilda egendom. Hur ska jag göra?

2020-08-10 i Enskild egendom
FRÅGA
Jag skulle vilja skänka pengar till mina tre barn. Jag vill att den summa då får ska vara deras enskilda egendom. De är alla gifta. Hur gör jag?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Eftersom du skriver att alla dina barn är gifta, kommer jag enbart att gå igenom vad som gäller rörande enskild egendom om man är gift, alltså vad som gäller enligt Äktenskapsbalken.

Jag kommer att gå igenom vad det innebär att egendom är enskild, samt vad som händer med enskild egendom om den ena maken avlider. Därefter kommer jag att besvara din fråga, alltså hur man ska gå tillväga om man vill ge pengar (eller annan egendom) till sina barn, och vill att egendomen ska vara barnens enskilda egendom. Avslutningsvis kommer jag att ge råd om vad du kan göra nu.

Vad innebär att egendom är enskild?

När ett äktenskap upplöses, antingen på grund av skilsmässa eller på grund av att den ena maken avlider, ska bodelning ske. Detta framgår av Äktenskapsbalken 9 kap 1 § 1 st (här).

Att egendom är enskild innebär att egendomen inte ska ingå i bodelning. Äktenskapsbalken 7 kap 2 § (här) räknar upp på vilka sätt egendom kan vara enskild. Egendom som inte är enskild är giftorättsgods, se Äktenskapsbalken 7 kap 1 § (här). Egendom som är giftorättsgods ingår i bodelning, se Äktenskapsbalken 10 kap 1 § (här).

Om man är gift och har egendom som är enskild riskerar man alltså inte att förlora hälften av denna egendom vid skilsmässa.

Vad händer med egendom som är enskild om den ena maken avlider?

När en make avlider, ärver den efterlevande maken all kvarlåtenskap, såvida inte den avlidne maken har barn sedan tidigare (särkullbarn). Det innebär att den efterlevande maken även ärver den avlidne makens enskilda egendom. Om man inte vill att detta ska ske, utan vill att barnen ska ärva den enskilda egendomen, får man förordna om detta genom testamente.

Hur kan man gå tillväga om man vill ge pengar till sina barn, och vill att pengarna ska vara barnens enskilda egendom?

Du kan skriva ett testamente och förordna i testamentet att arvet ska vara dina barns enskilda egendom. Ett testamente kan dock inte verkställas förrän du har avlidit. Om du vill att dina barn ska få pengar tidigare än så rekommenderar jag att du skriver gåvobrev, som innehåller villkoret att egendomen ska vara dina barns enskilda.

Vad du kan göra nu

Jag rekommenderar att du upprättar gåvobrev med villkoret att pengarna ska vara dina barns enskilda egendom.

Du kan skapa gåvobrev genom Lawlines avtalsrobot, länk till gåvobrev här. Lawlines avtalsrobot har fasta priser för olika sorters avtal, ett gåvobrev kostar 795 kronor.

Dock kan det vara bra att boka tid med en jurist för att se så att man har tänkt på allt och så att gåvobrevet blir korrekt utformat. Det framgår inte av frågan om du är gift (om du är gift är makes arvsrätt aktuell) och i så fall om barnen är gemensamma eller inte. Det framgår inte om dina barn har barn (alltså barnbarn till dig), och om du i så fall vill att den enskilda egendomen ska ärvas av barnbarnen ifall något av barnen skulle gå bort innan sin make. Lawlines juristbyrå debiterar 2 000 kronor per timme inklusive moms. Länk för att boka tid med en jurist från Lawline finns här.

Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,

Jenny Hedin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Enskild egendom (393)
2021-01-21 Hur skyddar jag en gåva från att ingå i en bodelning vid separation/skilsmässa?
2021-01-05 Hur gör jag för att en gåva ska bli mottagarens enskilda egendom?
2020-12-02 Vem ärver enskild egendom?
2020-11-24 Hur fördelas enskild egendom vid bouppteckning?

Alla besvarade frågor (88495)